Danh sách tiểu hành tinh/433001–433100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433001 2012 QM29 15/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
433002 2012 QU31 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433003 2012 QE39 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433004 2012 QQ41 19/07/2012 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
433005 2012 QH45 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433006 2012 QF51 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433007 2012 RS6 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433008 2012 RC10 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433009 2012 RY15 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433010 2012 RT18 19/08/2008 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
433011 2012 RC19 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
433012 2012 RO19 23/08/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
433013 2012 RT19 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433014 2012 RO21 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,7 km MPC · JPL
433015 2012 RE26 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
433016 2012 RR28 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433017 2012 RO29 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433018 2012 RM32 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433019 2012 RW34 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
433020 2012 RP38 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433021 2012 RB39 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
433022 2012 RZ40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433023 2012 RJ41 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
433024 2012 SY 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433025 2012 SJ4 19/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
433026 2012 SW4 10/03/2010 XuYi PMO NEO 5,6 km MPC · JPL
433027 2012 SM5 14/09/2012 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
433028 2012 SU7 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433029 2012 SK11 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433030 2012 SV11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433031 2012 SS12 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433032 2012 SQ13 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
433033 2012 SW16 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433034 2012 SZ17 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433035 2012 SZ18 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433036 2012 SE25 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
433037 2012 SY25 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
433038 2012 SP26 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433039 2012 SS26 12/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
433040 2012 SU28 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
433041 2012 SL32 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433042 2012 SX32 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433043 2012 SK36 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433044 2012 SF37 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433045 2012 SR39 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433046 2012 SP43 14/09/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
433047 2012 SG46 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433048 2012 SV49 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433049 2012 SJ51 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433050 2012 SS54 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433051 2012 SY57 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433052 2012 ST60 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433053 2012 SD62 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433054 2012 SC63 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433055 2012 SZ63 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
433056 2012 TC1 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433057 2012 TK6 28/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
433058 2012 TN11 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433059 2012 TS16 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433060 2012 TM17 05/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433061 2012 TL18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433062 2012 TP21 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433063 2012 TS21 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433064 2012 TF23 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 3,2 km MPC · JPL
433065 2012 TS24 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433066 2012 TA26 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433067 2012 TY27 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433068 2012 TY28 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433069 2012 TX31 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433070 2012 TN39 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
433071 2012 TW41 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433072 2012 TZ42 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433073 2012 TV48 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433074 2012 TA49 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433075 2012 TU57 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433076 2012 TG58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433077 2012 TY59 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433078 2012 TB60 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433079 2012 TU66 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433080 2012 TW66 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433081 2012 TP73 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433082 2012 TY73 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433083 2012 TR75 07/03/2011 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
433084 2012 TY75 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433085 2012 TL76 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
433086 2012 TD78 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433087 2012 TW81 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433088 2012 TB85 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433089 2012 TB86 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433090 2012 TO86 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433091 2012 TD87 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
433092 2012 TR87 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433093 2012 TS87 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433094 2012 TL90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433095 2012 TA92 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
433096 2012 TV93 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433097 2012 TD95 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433098 2012 TC97 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433099 2012 TM97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433100 2012 TS99 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL