Danh sách tiểu hành tinh/434101–434200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434101 2002 JB14 07/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
434102 2002 JY100 15/05/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
434103 2002 JP117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
434104 2002 LM5 05/06/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
434105 2002 NZ1 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434106 2002 NU57 12/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
434107 2002 NK63 09/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
434108 2002 NN65 15/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434109 2002 OW13 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434110 2002 OX22 31/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
434111 2002 OJ33 18/07/2002 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
434112 2002 PQ5 04/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
434113 2002 PV68 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434114 2002 PA103 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
434115 2002 PW104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
434116 2002 PZ138 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
434117 2002 PL140 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
434118 2002 PD166 08/08/2002 Palomar A. Lowe 520 m MPC · JPL
434119 2002 PA173 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
434120 2002 PS181 15/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
434121 2002 PK190 08/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
434122 2002 QT6 20/08/2002 Kvistaberg UDAS 1,4 km MPC · JPL
434123 2002 QB39 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434124 2002 QD52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,2 km MPC · JPL
434125 2002 QA53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 750 m MPC · JPL
434126 2002 QP56 16/08/2002 Palomar A. Lowe 780 m MPC · JPL
434127 2002 QF57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
434128 2002 QR60 19/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
434129 2002 QX62 17/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
434130 2002 QS81 30/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
434131 2002 QK90 30/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
434132 2002 QH95 18/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
434133 2002 QV102 28/08/2002 Palomar Palomar Obs. 2,3 km MPC · JPL
434134 2002 QJ111 17/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
434135 2002 QN124 16/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
434136 2002 QO131 30/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434137 2002 QL132 17/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
434138 2002 RW1 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
434139 2002 RK7 03/09/2002 Needville Needville Obs. 750 m MPC · JPL
434140 2002 RJ37 05/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434141 2002 RX54 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
434142 2002 RA76 05/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
434143 2002 RO83 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
434144 2002 RL98 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
434145 2002 RG151 12/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
434146 2002 RH153 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
434147 2002 RH156 11/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
434148 2002 RK176 13/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
434149 2002 RA180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434150 2002 RU198 13/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434151 2002 RA203 13/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434152 2002 RN280 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
434153 2002 RF281 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
434154 2002 SL 16/09/2002 Haleakala NEAT 390 m MPC · JPL
434155 2002 SN7 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
434156 2002 SX14 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
434157 2002 SR17 26/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434158 2002 SP64 16/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
434159 2002 SZ68 26/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
434160 2002 TM9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
434161 2002 TU9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
434162 2002 TW37 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
434163 2002 TZ38 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434164 2002 TS42 02/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434165 2002 TP51 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434166 2002 TT63 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
434167 2002 TQ65 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
434168 2002 TM80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
434169 2002 TQ93 03/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
434170 2002 TN99 04/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
434171 2002 TN128 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
434172 2002 TR155 05/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
434173 2002 TP170 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
434174 2002 TQ339 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
434175 2002 TF363 10/10/2002 Apache Point SDSS 540 m MPC · JPL
434176 2002 UA 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434177 2002 UP21 30/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
434178 2002 US27 31/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434179 2002 UB74 31/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434180 2002 UB77 31/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
434181 2002 VY104 12/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
434182 2002 WU26 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 7,0 km MPC · JPL
434183 2002 XL9 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
434184 2002 XX9 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
434185 2002 XE61 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
434186 2002 XH83 13/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
434187 2003 AN2 01/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434188 2003 AD23 07/01/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
434189 2003 AT25 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
434190 2003 AN87 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
434191 2003 BT46 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
434192 2003 CQ1 02/02/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
434193 2003 DY8 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434194 2003 FK127 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 176 km MPC · JPL
434195 2003 GV24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434196 2003 HG2 24/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung APO · 200 m MPC · JPL
434197 2003 HH49 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434198 2003 NN5 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434199 2003 OW 20/07/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
434200 2003 PR 01/08/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL