Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/433901–434000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433901 2015 BN440 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433902 2015 BN444 04/11/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
433903 2015 BA450 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433904 2015 BB454 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433905 2015 BC455 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433906 2015 BT460 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,5 km MPC · JPL
433907 2015 BB462 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433908 2015 BW467 09/08/2013 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
433909 2015 BP468 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433910 2015 BE469 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433911 2015 BE482 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
433912 2015 BO493 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433913 2015 BL497 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433914 2015 BX497 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433915 2015 BB498 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433916 2015 BE498 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433917 2015 BQ507 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433918 2015 BN508 26/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
433919 2015 BZ511 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433920 2015 BG512 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433921 2015 CM1 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433922 2015 CP1 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433923 2015 CU1 20/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
433924 2015 CX1 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433925 2015 CX2 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
433926 2015 CZ3 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433927 2015 CL4 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433928 2015 CO4 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433929 2015 CZ8 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433930 2015 CC18 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433931 2015 CS20 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433932 2015 CQ22 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433933 2015 CB23 04/05/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
433934 2015 CP32 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433935 2015 CJ56 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433936 2015 DX75 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433937 4216 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
433938 1994 UN10 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433939 1995 DW1 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 200 m MPC · JPL
433940 1995 QX9 18/08/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
433941 1995 SK10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433942 1995 SY11 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433943 1995 SR39 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433944 1995 SR52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
433945 1995 SU76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433946 1995 UP9 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433947 1995 UZ12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433948 1996 AF7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433949 1996 MG 17/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433950 1997 HK2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433951 1997 HM12 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
433952 1997 WW6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433953 1997 XR2 04/12/1997 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
433954 1998 HD136 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
433955 1998 RM9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433956 1998 SH155 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
433957 1998 VF19 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
433958 1998 VN41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433959 1999 FQ19 22/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
433960 1999 JU6 12/05/1999 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
433961 1999 RL41 13/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
433962 1999 RE206 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
433963 1999 RC253 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
433964 1999 RG259 14/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
433965 1999 SD10 15/06/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
433966 1999 TV29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
433967 1999 TK49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433968 1999 TY57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433969 1999 TD73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433970 1999 TS115 04/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
433971 1999 TT129 06/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
433972 1999 TT153 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
433973 1999 TQ218 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
433974 1999 TX261 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
433975 1999 TZ317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433976 1999 UV14 29/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
433977 1999 UU49 03/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
433978 1999 VS41 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
433979 1999 VM64 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
433980 1999 VN88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
433981 1999 VP141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
433982 1999 VN155 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
433983 1999 VB161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
433984 1999 VK206 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
433985 1999 XT139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433986 1999 XB236 08/10/1999 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
433987 1999 XR252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433988 1999 YK23 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
433989 2000 AZ213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
433990 2000 EX188 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433991 2000 GR97 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
433992 2000 HD74 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS AMO 830 m MPC · JPL
433993 2000 LY23 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
433994 2000 QH94 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
433995 2000 RK106 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
433996 2000 SA9 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
433997 2000 SH52 23/09/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
433998 2000 SS91 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
433999 2000 SZ199 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
434000 2000 SZ223 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also