Danh sách tiểu hành tinh/433301–433400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433301 2013 LD29 03/07/2008 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
433302 2013 LG31 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433303 2013 NX 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS APO · 140 m MPC · JPL
433304 2013 NF8 13/01/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
433305 2013 ND22 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433306 2013 OQ 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
433307 2013 PG6 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
433308 2013 PR6 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
433309 2013 PM20 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433310 2013 PQ31 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
433311 2013 PJ33 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
433312 2013 PJ38 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433313 2013 PL38 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
433314 2013 PB40 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
433315 2013 PG64 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433316 2013 PU73 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
433317 2013 PX73 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
433318 2013 QC3 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433319 2013 QG26 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
433320 2013 QS29 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
433321 2013 QD36 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
433322 2013 QE36 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
433323 2013 QW57 30/07/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
433324 2013 QL65 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433325 2013 QM66 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433326 2013 QP71 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433327 2013 QM73 04/10/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
433328 2013 QY79 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433329 2013 QG80 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433330 2013 QU85 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
433331 2013 RZ 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433332 2013 RE3 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
433333 2013 RO25 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433334 2013 RX27 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
433335 2013 RP30 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
433336 2013 RL35 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433337 2013 RN40 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
433338 2013 RM41 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433339 2013 RB43 28/10/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
433340 2013 RW43 24/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
433341 2013 RO44 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
433342 2013 RP45 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433343 2013 RS47 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
433344 2013 RL52 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433345 2013 RW62 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433346 2013 RZ65 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
433347 2013 RU66 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
433348 2013 RA68 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433349 2013 RO81 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433350 2013 RY82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
433351 2013 RD83 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433352 2013 RU84 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
433353 2013 RZ84 19/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
433354 2013 RL90 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433355 2013 RY91 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
433356 2013 RJ93 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
433357 2013 RM93 18/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
433358 2013 RY93 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
433359 2013 RU94 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433360 2013 RW96 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
433361 2013 SD14 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433362 2013 ST22 09/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
433363 2013 SN25 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433364 2013 SW26 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
433365 2013 SJ35 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
433366 2013 SE36 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433367 2013 SS37 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
433368 2013 SU39 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433369 2013 SU42 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433370 2013 SL44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433371 2013 SC49 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
433372 2013 SZ49 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433373 2013 SD50 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433374 2013 SV50 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
433375 2013 SH51 07/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
433376 2013 SM51 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
433377 2013 SM55 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433378 2013 SZ56 19/02/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
433379 2013 SV58 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
433380 2013 SR63 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433381 2013 SB69 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
433382 2013 ST71 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
433383 2013 SA73 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
433384 2013 SJ73 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
433385 2013 SZ76 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433386 2013 SQ80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433387 2013 SU80 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433388 2013 SK81 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433389 2013 SL81 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
433390 2013 TV2 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433391 2013 TF5 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
433392 2013 TP7 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433393 2013 TF9 12/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
433394 2013 TU9 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433395 2013 TK11 18/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
433396 2013 TP14 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433397 2013 TM17 02/01/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
433398 2013 TL18 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
433399 2013 TQ19 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433400 2013 TW22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL