Danh sách tiểu hành tinh/433401–433500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433401 2013 TU23 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
433402 2013 TV26 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
433403 2013 TP28 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433404 2013 TT29 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
433405 2013 TB33 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
433406 2013 TV33 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433407 2013 TZ36 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433408 2013 TD39 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433409 2013 TS41 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433410 2013 TB42 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433411 2013 TF43 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433412 2013 TJ45 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
433413 2013 TV46 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
433414 2013 TW48 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433415 2013 TJ50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
433416 2013 TC51 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433417 2013 TM53 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
433418 2013 TW54 27/08/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
433419 2013 TO63 25/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433420 2013 TS66 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433421 2013 TM68 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433422 2013 TG70 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433423 2013 TH71 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433424 2013 TK75 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433425 2013 TO81 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
433426 2013 TG84 05/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
433427 2013 TD86 25/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
433428 2013 TK90 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433429 2013 TN91 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
433430 2013 TZ92 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
433431 2013 TX95 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
433432 2013 TJ97 27/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
433433 2013 TG99 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433434 2013 TO104 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
433435 2013 TE111 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
433436 2013 TE112 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433437 2013 TF118 19/11/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
433438 2013 TJ121 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
433439 2013 TW124 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433440 2013 TB125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433441 2013 TQ129 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433442 2013 TC132 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433443 2013 TY132 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
433444 2013 TF133 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
433445 2013 TQ133 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
433446 2013 TW136 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433447 2013 TY136 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433448 2013 TU142 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433449 2013 TK145 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433450 2013 TN156 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433451 2013 TT156 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
433452 2013 UX5 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433453 2013 UG6 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433454 2013 UK6 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433455 2013 UP7 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433456 2013 UX10 07/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
433457 2013 UG11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433458 2013 UC12 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
433459 2013 UE12 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433460 2013 VG1 08/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
433461 2013 VR2 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
433462 2013 VE3 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433463 2013 VA5 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
433464 2013 VL6 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433465 2013 VH8 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433466 2013 VO8 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433467 2013 VP8 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433468 2013 VR9 18/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
433469 2013 VE10 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433470 2013 VD11 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433471 2013 VD15 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
433472 2013 VV15 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433473 2013 VJ19 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433474 2013 VN19 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433475 2013 VY20 18/01/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
433476 2013 VR23 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
433477 2013 WK3 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
433478 2013 WK4 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433479 2013 WN4 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
433480 2013 WO4 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433481 2013 WA5 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433482 2013 WF5 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433483 2013 WV7 30/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
433484 2013 WW7 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433485 2013 WJ8 02/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
433486 2013 WZ10 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433487 2013 WF12 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
433488 2013 WN12 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433489 2013 WR15 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433490 2013 WZ16 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433491 2013 WL19 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
433492 2013 WX25 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
433493 2013 WT26 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
433494 2013 WO27 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433495 2013 WA31 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433496 2013 WK33 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433497 2013 WA36 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433498 2013 WG37 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433499 2013 WF40 31/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
433500 2013 WF41 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL