Danh sách tiểu hành tinh/432301–432400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432301 2009 SH321 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
432302 2009 SL343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432303 2009 SP345 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432304 2009 SJ350 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432305 2009 SY355 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
432306 2009 SQ357 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
432307 2009 TX 25/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
432308 2009 TQ3 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
432309 2009 TB11 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432310 2009 TD12 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432311 2009 TC16 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
432312 2009 TJ18 09/10/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
432313 2009 TJ20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
432314 2009 TL20 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432315 2009 TP22 18/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
432316 2009 TK29 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432317 2009 TG43 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
432318 2009 UN25 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432319 2009 UG27 21/10/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
432320 2009 UE32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432321 2009 UV33 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
432322 2009 US38 21/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
432323 2009 UT39 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432324 2009 UM78 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
432325 2009 UL80 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
432326 2009 UL83 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
432327 2009 UR85 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432328 2009 UP89 22/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
432329 2009 UD103 24/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
432330 2009 UK103 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
432331 2009 UH111 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432332 2009 UU126 21/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
432333 2009 UC128 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432334 2009 UP130 24/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
432335 2009 UO145 18/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
432336 2009 UL147 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432337 2009 UT147 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432338 2009 VH4 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432339 2009 VQ16 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
432340 2009 VH23 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
432341 2009 VM23 09/11/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
432342 2009 VT27 15/10/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
432343 2009 VH31 09/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
432344 2009 VG32 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432345 2009 VY40 08/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
432346 2009 VB42 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432347 2009 VO45 14/11/2009 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
432348 2009 VZ63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
432349 2009 VH65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432350 2009 VX68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432351 2009 VD69 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432352 2009 VX76 08/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
432353 2009 VB89 21/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
432354 2009 VN91 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432355 2009 VG92 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
432356 2009 VV110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
432357 2009 VJ114 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432358 2009 VP114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432359 2009 WK14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432360 2009 WZ23 19/11/2009 Kachina J. Hobart 1,2 km MPC · JPL
432361 Rakovski 2009 WR24 20/11/2009 Plana F. Fratev 820 m MPC · JPL
432362 2009 WF29 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
432363 2009 WH32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432364 2009 WB34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432365 2009 WB35 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
432366 2009 WH57 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432367 2009 WM69 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432368 2009 WT71 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
432369 2009 WC78 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
432370 2009 WQ80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432371 2009 WH87 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432372 2009 WR97 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432373 2009 WK100 04/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
432374 2009 WC114 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432375 2009 WY124 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432376 2009 WM136 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
432377 2009 WB146 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
432378 2009 WX160 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432379 2009 WQ168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432380 2009 WS175 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432381 2009 WK190 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432382 2009 WG192 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
432383 2009 WJ195 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432384 2009 WE196 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432385 2009 WQ209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432386 2009 WA238 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432387 2009 WS238 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432388 2009 WQ242 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432389 2009 WU244 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432390 2009 WW253 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432391 2009 WL262 19/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
432392 2009 XW2 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
432393 2009 XW4 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432394 2009 XL5 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432395 2009 XN6 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432396 2009 XE12 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432397 2009 YT1 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432398 2009 YO4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432399 2009 YE5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
432400 2009 YE10 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL