Danh sách tiểu hành tinh/433201–433300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433201 2012 UT57 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
433202 2012 UX62 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
433203 2012 UT63 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433204 2012 UZ63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
433205 2012 UT75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433206 2012 UG77 14/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
433207 2012 UJ91 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433208 2012 UH95 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
433209 2012 UR100 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433210 2012 UZ105 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
433211 2012 UW107 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433212 2012 UH108 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433213 2012 UP110 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
433214 2012 UU115 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433215 2012 UW115 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433216 2012 UM117 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
433217 2012 UD128 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433218 2012 UX132 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433219 2012 UN139 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433220 2012 UZ139 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433221 2012 UJ140 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433222 2012 UY140 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433223 2012 UP148 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433224 2012 UR148 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
433225 2012 UX148 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433226 2012 UY150 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
433227 2012 UU159 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433228 2012 VA1 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433229 2012 VX11 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
433230 2012 VE13 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433231 2012 VT14 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433232 2012 VN33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433233 2012 VK43 21/08/2007 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
433234 2012 VS48 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433235 2012 VU49 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433236 2012 VY52 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433237 2012 VB57 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433238 2012 VR63 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
433239 2012 VK65 02/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
433240 2012 VO65 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
433241 2012 VB68 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433242 2012 VP71 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
433243 2012 VS83 28/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
433244 2012 VR93 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
433245 2012 VA96 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433246 2012 VG96 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433247 2012 VS96 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
433248 2012 VB97 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433249 2012 VL101 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433250 2012 VP102 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433251 2012 VT109 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
433252 2012 WR6 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433253 2012 WO11 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433254 2012 WJ17 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433255 2012 WP28 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433256 2012 WB29 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
433257 2012 XT29 08/09/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
433258 2012 XP33 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433259 2012 XN37 25/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
433260 2012 XP63 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
433261 2012 XD66 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433262 2012 XQ78 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
433263 2012 XX84 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433264 2012 XU94 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433265 2012 XZ114 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
433266 2012 XM129 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
433267 2012 XW134 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
433268 2012 XU150 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433269 2013 AH38 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
433270 2013 AA39 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
433271 2013 AH56 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
433272 2013 AE60 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
433273 2013 AQ76 10/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
433274 2013 AO91 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
433275 2013 AT93 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
433276 2013 AX100 18/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
433277 2013 AT108 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433278 2013 AB119 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
433279 2013 AP129 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
433280 2013 AU130 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
433281 2013 AW130 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
433282 2013 AR137 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
433283 2013 BK 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433284 2013 BV 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
433285 2013 BP10 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
433286 2013 BV17 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
433287 2013 BU44 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
433288 2013 BL51 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433289 2013 BF54 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
433290 2013 BW80 16/01/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
433291 2013 CB53 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
433292 2013 CL141 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
433293 2013 CW182 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
433294 2013 CO197 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
433295 2013 CV209 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433296 2013 DT7 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
433297 2013 DE13 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433298 2013 ES2 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
433299 2013 ES111 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
433300 2013 JC51 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL