Danh sách tiểu hành tinh/434301–434400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434301 2004 EP53 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
434302 2004 EQ93 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434303 2004 EU100 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434304 2004 FC21 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
434305 2004 FM25 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
434306 2004 FO29 19/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434307 2004 FT41 30/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
434308 2004 FW80 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434309 2004 FO111 26/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434310 2004 FP127 18/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
434311 2004 FV141 27/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
434312 2004 FR159 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434313 2004 GP 09/04/2004 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
434314 2004 GU22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
434315 2004 GN28 14/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434316 2004 GY44 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434317 2004 GP49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434318 2004 GT63 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
434319 2004 GZ69 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434320 2004 GT73 15/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
434321 2004 GO77 14/04/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
434322 2004 GT80 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434323 2004 HD10 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
434324 2004 HN59 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434325 2004 JD2 11/05/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
434326 2004 JG6 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
434327 2004 JA10 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
434328 2004 JD11 12/05/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
434329 2004 JM13 14/05/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
434330 2004 JM23 13/05/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
434331 2004 JY39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
434332 2004 JJ56 12/05/2004 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
434333 2004 KS5 17/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
434334 2004 KU18 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
434335 2004 LF9 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434336 2004 LU21 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434337 2004 LN26 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434338 2004 LJ30 13/06/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
434339 2004 MQ8 27/06/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
434340 2004 PE23 08/08/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
434341 2004 PU80 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434342 2004 QH17 25/08/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
434343 2004 RG 02/09/2004 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
434344 2004 RV10 08/09/2004 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
434345 2004 RD17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
434346 2004 RU70 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
434347 2004 RV86 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434348 2004 RE102 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
434349 2004 RG138 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
434350 2004 RD144 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
434351 2004 RC147 09/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
434352 2004 RD193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
434353 2004 RY204 07/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
434354 2004 RR214 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434355 2004 RN216 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434356 2004 RK245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434357 2004 RC350 12/09/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,1 km MPC · JPL
434358 2004 RS356 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434359 2004 SU42 18/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434360 2004 SK59 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
434361 2004 TL3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434362 2004 TG25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434363 2004 TL39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434364 2004 TD57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
434365 2004 TG77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434366 2004 TJ92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434367 2004 TT93 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434368 2004 TK111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434369 2004 TE141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434370 2004 TA214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434371 2004 TY237 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434372 2004 TO259 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434373 2004 TU315 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434374 2004 TW321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434375 2004 TM324 12/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
434376 2004 TN326 14/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
434377 2004 TD342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434378 2004 TE351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434379 2004 TP369 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434380 2004 UX5 20/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
434381 2004 VN19 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
434382 2004 VJ37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434383 2004 VF77 12/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
434384 2004 VE82 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434385 2004 XK83 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434386 2004 XX156 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434387 2005 AY75 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434388 2005 BH49 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434389 2005 CN43 02/02/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
434390 2005 CH81 10/02/2005 Mauna Kea CFEPS 102 km MPC · JPL
434391 2005 EY91 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
434392 2005 EM185 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
434393 2005 EB200 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
434394 2005 EL245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434395 2005 ED264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434396 2005 EO278 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
434397 2005 EK312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
434398 2005 EH325 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434399 2005 GC15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
434400 2005 GF18 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL