Danh sách tiểu hành tinh/432201–432300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432201 2009 DE85 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432202 2009 DX88 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432203 2009 DT94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432204 2009 DB96 25/02/2009 Catalina CSS 43176| 3,7 km MPC · JPL
432205 2009 DQ104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432206 2009 DR107 23/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
432207 2009 DX129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
432208 2009 DS135 26/02/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 5,5 km MPC · JPL
432209 2009 EW9 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432210 2009 EK12 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432211 2009 EF15 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432212 2009 FD7 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432213 2009 FR8 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432214 2009 FR15 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432215 2009 FE28 22/03/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
432216 2009 FF38 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432217 2009 FJ40 18/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
432218 2009 FN41 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
432219 2009 FV45 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432220 2009 FS53 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432221 2009 FB54 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432222 2009 FW76 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432223 2009 FG78 16/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
432224 2009 FJ78 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432225 2009 FQ78 26/02/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
432226 2009 HU2 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
432227 2009 HT16 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432228 2009 HQ20 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432229 2009 HL36 19/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
432230 2009 HD52 17/04/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
432231 2009 HV57 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432232 2009 HQ58 25/04/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,6 km MPC · JPL
432233 2009 HZ89 17/04/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
432234 2009 KZ6 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432235 2009 KF26 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
432236 2009 NO1 15/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
432237 2009 OG22 31/07/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
432238 2009 OC23 27/07/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
432239 2009 PX 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
432240 2009 PD6 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432241 2009 PH8 15/08/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
432242 2009 PJ20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
432243 2009 QT5 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432244 2009 QK7 17/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
432245 2009 QL39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432246 2009 QZ41 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
432247 2009 QY56 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432248 2009 QC65 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432249 2009 RK 09/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
432250 2009 RE10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432251 2009 RT10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432252 2009 RL20 14/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
432253 2009 RF31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432254 2009 RO42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432255 2009 RJ47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432256 2009 RE48 14/09/2009 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
432257 2009 RZ54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432258 2009 RM58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432259 2009 RS62 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432260 2009 RD63 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
432261 2009 RL64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
432262 2009 SL18 18/09/2009 Nazaret G. Muler 940 m MPC · JPL
432263 2009 SX21 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432264 2009 SZ27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
432265 2009 SU30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
432266 2009 SD37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432267 2009 SC38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
432268 2009 SC46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432269 2009 SA47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432270 2009 SV53 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432271 2009 SH76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
432272 2009 SP77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432273 2009 SD89 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432274 2009 ST95 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
432275 2009 SV125 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
432276 2009 SO132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
432277 2009 SV132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432278 2009 SW145 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
432279 2009 SS153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432280 2009 SG167 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432281 2009 SD168 26/09/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 890 m MPC · JPL
432282 2009 SZ173 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432283 2009 SL191 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432284 2009 SW207 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
432285 2009 SM209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
432286 2009 SV210 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432287 2009 SF211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
432288 2009 SS235 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
432289 2009 SP250 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432290 2009 SN253 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432291 2009 SJ263 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432292 2009 SZ267 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432293 2009 SQ268 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432294 2009 SD272 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
432295 2009 SF273 25/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
432296 2009 SW274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432297 2009 SO280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432298 2009 SJ294 27/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
432299 2009 SK295 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432300 2009 SN308 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL