Danh sách tiểu hành tinh/434201–434300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434201 2003 QH10 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434202 2003 QO56 23/08/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
434203 2003 QA59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434204 2003 QO99 29/07/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
434205 2003 QK104 30/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
434206 2003 QZ114 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
434207 2003 SP1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434208 2003 SW13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434209 2003 SH17 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434210 2003 SD18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434211 2003 SN37 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
434212 2003 SK41 17/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
434213 2003 SR50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
434214 2003 SQ55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
434215 2003 SO56 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434216 2003 SJ63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434217 2003 SV70 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
434218 2003 SA75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434219 2003 SG93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434220 2003 SP95 19/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
434221 2003 SZ147 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
434222 2003 SB167 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
434223 2003 ST171 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434224 2003 SA191 04/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
434225 2003 SQ201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
434226 2003 SB226 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434227 2003 SM235 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
434228 2003 SO272 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434229 2003 SG273 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434230 2003 SD278 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
434231 2003 SR280 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434232 2003 SO295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
434233 2003 ST296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
434234 2003 SA304 17/09/2003 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
434235 2003 SE317 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434236 2003 SH330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
434237 2003 SJ333 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
434238 2003 SK335 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
434239 2003 SW339 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
434240 2003 SZ394 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
434241 2003 UN6 18/10/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434242 2003 UA20 22/10/2003 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
434243 2003 UH20 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434244 2003 UK22 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
434245 2003 UB38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434246 2003 UK38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434247 2003 UR44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434248 2003 UP47 24/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434249 2003 UT53 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
434250 2003 US56 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
434251 2003 UW69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434252 2003 UT73 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
434253 2003 UZ76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434254 2003 UJ143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
434255 2003 UZ154 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434256 2003 UH156 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434257 2003 UC166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434258 2003 UV175 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434259 2003 UX198 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434260 2003 UZ201 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
434261 2003 UD212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434262 2003 UV230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434263 2003 UL250 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
434264 2003 UA301 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
434265 2003 UV350 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
434266 2003 UF400 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434267 2003 WM5 18/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
434268 2003 WZ13 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434269 2003 WU23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434270 2003 WQ24 20/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434271 2003 WT26 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
434272 2003 WA33 18/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
434273 2003 WR46 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434274 2003 WY78 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434275 2003 WR80 20/11/2003 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
434276 2003 WA92 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434277 2003 WK115 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
434278 2003 WN144 16/11/2003 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
434279 2003 XO15 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
434280 2003 XB32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434281 2003 XE35 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
434282 2003 YJ8 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434283 2003 YD35 18/12/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
434284 2003 YB49 04/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
434285 2003 YV126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434286 2003 YR159 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
434287 2003 YX171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434288 2004 BP6 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
434289 2004 BQ12 17/01/2004 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434290 2004 BO68 23/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434291 2004 BN78 22/01/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434292 2004 BK85 22/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434293 2004 BM154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434294 2004 CT21 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
434295 2004 CK83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434296 2004 DD30 17/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434297 2004 DK46 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
434298 2004 EW17 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
434299 2004 EP29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434300 2004 EV43 11/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL