Danh sách tiểu hành tinh/432901–433000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432901 2011 OX39 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432902 2011 OZ40 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432903 2011 OC45 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432904 2011 PB4 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432905 2011 PZ14 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432906 2011 QA3 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
432907 2011 QH8 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432908 2011 QZ17 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
432909 2011 QL28 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
432910 2011 QA35 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
432911 2011 QL42 04/08/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
432912 2011 QG49 19/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
432913 2011 QO61 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432914 2011 QP92 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
432915 2011 QO98 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
432916 2011 RR7 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432917 2011 RX15 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
432918 2011 SG18 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
432919 2011 SZ51 02/03/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
432920 2011 ST63 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
432921 2011 SB110 29/08/2011 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
432922 2011 SP112 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
432923 2011 SC129 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432924 2011 SK191 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
432925 2011 SN203 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432926 2011 SP231 28/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
432927 2011 SW253 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432928 2011 SK266 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432929 2011 SD274 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432930 2011 UP10 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432931 2011 US23 09/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
432932 2011 UX62 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
432933 2011 UK116 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
432934 2011 UT228 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432935 2011 UB254 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
432936 2011 UO320 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432937 2011 UQ406 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
432938 2011 WW153 23/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
432939 2011 XG1 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
432940 2012 AY12 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
432941 2012 CB53 06/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
432942 2012 DE16 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
432943 2012 DG33 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
432944 2012 DA44 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
432945 2012 EB17 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432946 2012 FJ28 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432947 2012 GD4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432948 2012 GM10 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
432949 2012 HH2 19/04/2012 Charleston T. Vorobjov 255 km MPC · JPL
432950 2012 HB7 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
432951 2012 HV17 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432952 2012 HZ60 26/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
432953 2012 HN64 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432954 2012 HE73 14/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
432955 2012 HH73 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
432956 2012 HA82 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432957 2012 JT3 19/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432958 2012 JQ5 22/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
432959 2012 JQ20 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
432960 2012 JW20 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
432961 2012 JH25 19/11/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432962 2012 JQ26 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
432963 2012 JO28 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
432964 2012 JK37 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432965 2012 JO50 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432966 2012 JX64 04/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
432967 2012 KQ2 15/04/2012 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
432968 2012 KU14 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432969 2012 KO17 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432970 2012 LL3 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432971 Loving 2012 LJ10 11/02/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
432972 2012 LS10 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432973 2012 LQ17 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432974 2012 LP18 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
432975 2012 MJ10 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432976 2012 MM15 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432977 2012 OH 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432978 2012 OX 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
432979 2012 PT3 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432980 2012 PB4 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432981 2012 PT7 25/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432982 2012 PT11 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432983 2012 PL12 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432984 2012 PX12 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432985 2012 PL13 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432986 2012 PU13 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432987 2012 PA15 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432988 2012 PW16 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432989 2012 PH24 23/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
432990 2012 PC29 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432991 2012 PA33 13/08/2007 XuYi PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
432992 2012 PO34 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432993 2012 PQ34 08/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
432994 2012 PJ38 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432995 2012 PN41 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432996 2012 QW12 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432997 2012 QR22 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432998 2012 QQ23 26/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432999 2012 QN24 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433000 2012 QA28 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also