Danh sách tiểu hành tinh/431901–432000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431901 2008 TN2 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
431902 2008 TO5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
431903 2008 TF8 29/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
431904 2008 TR8 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
431905 2008 TQ9 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431906 2008 TL23 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
431907 2008 TY30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431908 2008 TF31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431909 2008 TH34 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431910 2008 TB36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
431911 2008 TM39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
431912 2008 TQ46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431913 2008 TQ47 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431914 2008 TA54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431915 2008 TV56 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431916 2008 TF61 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
431917 2008 TP64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431918 2008 TB66 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431919 2008 TZ66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431920 2008 TA71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431921 2008 TC73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431922 2008 TM75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431923 2008 TL91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431924 2008 TM91 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
431925 2008 TR100 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431926 2008 TW100 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431927 2008 TZ125 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431928 2008 TZ129 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431929 2008 TZ130 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431930 2008 TA131 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431931 2008 TF140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
431932 2008 TO144 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431933 2008 TE145 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431934 2008 TH158 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
431935 2008 TR158 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
431936 2008 TR161 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
431937 2008 TN167 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431938 2008 TO168 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
431939 2008 TL174 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
431940 2008 TF177 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431941 2008 TP184 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431942 2008 TR188 10/10/2008 Catalina CSS 510 m MPC · JPL
431943 2008 UG8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431944 2008 UN11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431945 2008 UR22 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431946 2008 UA30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431947 2008 UC30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431948 2008 UH31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
431949 2008 UH37 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
431950 2008 UY39 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431951 2008 UJ52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
431952 2008 UD61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431953 2008 UZ65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431954 2008 UT67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431955 2008 UQ68 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431956 2008 UB75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431957 2008 UF87 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
431958 2008 UB89 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
431959 2008 UC96 24/10/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
431960 2008 UU102 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431961 2008 UF108 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431962 2008 UX108 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431963 2008 UB109 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
431964 2008 UM116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431965 2008 US118 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431966 2008 UD121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431967 2008 UT127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431968 2008 UP130 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
431969 2008 UB134 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
431970 2008 UV136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431971 2008 UJ138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431972 2008 UX141 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431973 2008 UO142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431974 2008 UO150 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431975 2008 UL152 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
431976 2008 UJ157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431977 2008 UR165 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431978 2008 UC173 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431979 2008 UB174 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431980 2008 UM180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431981 2008 UV185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431982 2008 UJ187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431983 2008 UC192 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
431984 2008 UK197 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431985 2008 UG208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431986 2008 UN209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431987 2008 UR214 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
431988 2008 UX237 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431989 2008 UE251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431990 2008 UM251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431991 2008 UN253 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431992 2008 UX256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431993 2008 UV265 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431994 2008 UF268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431995 2008 UC276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431996 2008 UQ278 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431997 2008 UD284 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431998 2008 UU284 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431999 2008 UA294 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432000 2008 UT302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also