Danh sách tiểu hành tinh/432401–432500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432401 2009 YY14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432402 2009 YF21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432403 2009 YH22 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432404 2009 YK23 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432405 2010 AT 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432406 2010 AA1 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432407 2010 AW2 07/01/2010 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 2,4 km MPC · JPL
432408 2010 AZ4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432409 2010 AA8 06/01/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
432410 2010 AD8 06/01/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
432411 2010 AF9 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432412 2010 AR23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432413 2010 AU26 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432414 2010 AR31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432415 2010 AZ33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432416 2010 AE35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432417 2010 AC42 06/01/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
432418 2010 AK50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432419 2010 AQ59 06/01/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
432420 2010 AT59 06/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
432421 2010 AC64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432422 2010 AV64 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432423 2010 AO79 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432424 2010 AS82 07/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
432425 2010 AP93 08/01/2010 WISE WISE 6,6 km MPC · JPL
432426 2010 AR97 09/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
432427 2010 AK104 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
432428 2010 AH108 12/01/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
432429 2010 BQ43 19/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
432430 2010 BH51 20/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
432431 2010 BW56 20/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
432432 2010 BY63 21/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
432433 2010 BV75 24/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
432434 2010 BH78 25/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
432435 2010 BC79 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
432436 2010 BF81 25/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
432437 2010 BN91 26/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
432438 2010 BX106 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
432439 2010 BY123 31/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
432440 2010 CV8 08/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
432441 2010 CC10 08/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
432442 2010 CH23 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432443 2010 CE33 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432444 2010 CA40 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432445 2010 CD43 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432446 2010 CC45 11/02/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
432447 2010 CX47 12/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
432448 2010 CS62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432449 2010 CW66 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 21344| 2,1 km MPC · JPL
432450 2010 CY67 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432451 2010 CY76 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
432452 2010 CM93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432453 2010 CN93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432454 2010 CL107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432455 2010 CG120 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
432456 2010 CA127 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432457 2010 CU127 13/02/2010 LightBuckets T. Vorobjov 1,9 km MPC · JPL
432458 2010 CX127 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
432459 2010 CZ136 15/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
432460 2010 CZ138 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
432461 2010 CL140 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432462 2010 CZ141 05/02/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
432463 2010 CK143 25/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432464 2010 CO143 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432465 2010 CT152 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432466 2010 CM158 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432467 2010 CX192 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
432468 2010 CT228 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
432469 2010 DK6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
432470 2010 DU11 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432471 2010 DX27 18/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
432472 2010 DP33 20/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
432473 2010 DU33 20/02/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
432474 2010 DR37 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432475 2010 DT43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432476 2010 DA54 23/02/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
432477 2010 DB56 23/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
432478 2010 DJ58 24/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
432479 2010 DK59 24/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
432480 2010 DZ65 27/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
432481 2010 DE70 28/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
432482 2010 DU71 26/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
432483 2010 DC74 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432484 2010 EK33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432485 2010 EO33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432486 2010 EY37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432487 2010 EA42 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
432488 2010 EX42 12/03/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
432489 2010 EV65 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432490 2010 EK77 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432491 2010 EB79 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432492 2010 EM81 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
432493 2010 ED87 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432494 2010 EQ88 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
432495 2010 ES91 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432496 2010 EA103 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432497 2010 EK103 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432498 2010 ET112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432499 2010 EH138 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432500 2010 ED140 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL