Danh sách tiểu hành tinh/431301–431400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431301 2006 VX1 07/11/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
431302 2006 VU19 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
431303 2006 VP56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
431304 2006 VQ60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431305 2006 VN67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431306 2006 VG69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
431307 2006 VK78 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
431308 2006 VC80 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431309 2006 VV86 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
431310 2006 VR116 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
431311 2006 VS132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431312 2006 VM150 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
431313 2006 VH152 09/11/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
431314 2006 WX12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
431315 2006 WQ55 20/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
431316 2006 WD56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431317 2006 WV57 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431318 2006 WT91 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
431319 2006 WL103 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
431320 2006 WY113 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
431321 2006 WL130 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431322 2006 WW132 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431323 2006 WR134 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
431324 2006 WR139 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431325 2006 WQ141 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431326 2006 WH155 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431327 2006 WP176 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
431328 2006 WM199 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
431329 2006 XN9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
431330 2006 XG18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
431331 2006 XH20 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
431332 2006 XR21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
431333 2006 XM29 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431334 2006 XL45 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431335 2006 XR45 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
431336 2006 XH50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
431337 2006 XO55 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431338 2006 XS55 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431339 2006 XT59 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
431340 2006 YM7 28/11/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
431341 2006 YM55 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431342 2007 AK 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
431343 2007 AE22 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
431344 2007 BC56 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431345 2007 BK62 27/01/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
431346 2007 BT72 24/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,1 km MPC · JPL
431347 2007 BA76 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
431348 2007 BQ77 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431349 2007 BU77 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431350 2007 BA79 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431351 2007 BF81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
431352 2007 CQ1 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
431353 2007 CU10 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
431354 2007 CZ29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
431355 2007 CF49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
431356 2007 CY50 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431357 2007 DL5 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431358 2007 DX73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431359 2007 DT77 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
431360 2007 DE79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431361 2007 DJ82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
431362 2007 DQ83 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
431363 2007 DU85 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
431364 2007 DV88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
431365 2007 DR94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431366 2007 DP98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
431367 2007 DS102 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
431368 2007 DN103 21/02/2007 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
431369 2007 DN111 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
431370 2007 ES1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431371 2007 EH17 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431372 2007 ES22 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431373 2007 ES64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431374 2007 EN67 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
431375 2007 EN77 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
431376 2007 EX96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
431377 2007 EF101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431378 2007 EP110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431379 2007 EQ120 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
431380 2007 EN136 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431381 2007 ER136 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431382 2007 EL152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
431383 2007 EB170 14/03/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
431384 2007 ET177 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431385 2007 EG193 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431386 2007 EK197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431387 2007 EM198 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431388 2007 EW198 10/03/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
431389 2007 EE199 10/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
431390 2007 EM201 12/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
431391 2007 EQ215 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431392 2007 FJ8 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431393 2007 FX21 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
431394 2007 FS35 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
431395 2007 FG37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
431396 2007 FG47 20/03/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
431397 Carolinregina 2007 GD6 14/04/2007 Heidelberg F. Hormuth 1,9 km MPC · JPL
431398 2007 GR17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431399 2007 GJ21 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
431400 2007 GR33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL