Danh sách tiểu hành tinh/431201–431300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431201 2006 ST137 20/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
431202 2006 SV149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431203 2006 SZ150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431204 2006 SY153 20/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
431205 2006 SZ157 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431206 2006 SR164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431207 2006 SZ170 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
431208 2006 SE179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431209 2006 SP179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431210 2006 SA187 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
431211 2006 SB204 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431212 2006 SJ206 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
431213 2006 SW215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431214 2006 SU220 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431215 2006 SE228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431216 2006 SS233 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431217 2006 SV240 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431218 2006 SK242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431219 2006 SW244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
431220 2006 SE251 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431221 2006 SF259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431222 2006 SC267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431223 2006 SA284 26/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
431224 2006 SN297 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431225 2006 SF299 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431226 2006 SK323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431227 2006 SK324 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431228 2006 ST326 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431229 2006 SJ330 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431230 2006 SR343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431231 2006 SC360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431232 2006 SW364 30/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
431233 2006 SG375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
431234 2006 SP388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
431235 2006 SU389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
431236 2006 SC394 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431237 2006 SS399 18/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
431238 2006 SX400 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
431239 2006 TR15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
431240 2006 TX17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431241 2006 TX25 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
431242 2006 TE39 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
431243 2006 TT40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431244 2006 TE48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
431245 2006 TX57 15/10/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
431246 2006 TX64 11/10/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
431247 2006 TM70 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
431248 2006 TK80 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431249 2006 TH81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
431250 2006 TM118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
431251 2006 TZ120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
431252 2006 TU123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
431253 2006 UK2 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
431254 2006 UT4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431255 2006 UZ12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
431256 2006 UD15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
431257 2006 UQ19 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431258 2006 UF23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
431259 2006 UO23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431260 2006 UM34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431261 2006 UH37 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
431262 2006 UU37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
431263 2006 UV44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
431264 2006 UV48 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
431265 2006 UT58 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
431266 2006 UL68 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431267 2006 UE76 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431268 2006 UF77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
431269 2006 UQ89 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
431270 2006 UX91 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
431271 2006 UX93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431272 2006 UZ93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
431273 2006 UW99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431274 2006 UB105 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
431275 2006 UC115 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431276 2006 UW115 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431277 2006 UT131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
431278 2006 UG133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431279 2006 UA139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
431280 2006 UD170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
431281 2006 UY170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
431282 2006 UC177 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
431283 2006 UN194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431284 2006 UQ202 22/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
431285 2006 UR213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431286 2006 UF218 27/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,6 km MPC · JPL
431287 2006 UG218 27/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 750 m MPC · JPL
431288 2006 UQ226 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
431289 2006 UL268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
431290 2006 UZ270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
431291 2006 UU272 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
431292 2006 UY274 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431293 2006 UL287 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431294 2006 UV287 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431295 2006 UO320 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
431296 2006 UO327 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431297 2006 UC331 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
431298 2006 UP337 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431299 2006 UX337 22/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
431300 2006 UV345 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL