Danh sách tiểu hành tinh/430301–430400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430301 2013 WR98 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
430302 2013 WQ99 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
430303 2013 WC103 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430304 2013 WO104 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430305 2013 WX106 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430306 2013 WS107 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
430307 2013 XZ 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430308 2013 XU2 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
430309 2013 XG3 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
430310 2013 XS10 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430311 2013 XU10 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430312 2013 XS11 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
430313 2013 XU12 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
430314 2013 XG16 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
430315 2013 XM19 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
430316 2013 YD7 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
430317 2013 YV7 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
430318 2013 YT11 13/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
430319 2013 YX12 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
430320 2013 YD13 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430321 2013 YJ18 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430322 2013 YB23 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
430323 2013 YY24 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430324 2013 YF25 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
430325 2013 YD26 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430326 2013 YE33 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430327 2013 YJ33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430328 2013 YH35 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
430329 2013 YC36 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
430330 2013 YH37 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430331 2013 YR38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430332 2013 YZ38 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430333 2013 YK40 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
430334 2013 YX41 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430335 2013 YM47 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
430336 2013 YR51 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430337 2013 YM52 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430338 2013 YP53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430339 2013 YG57 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430340 2013 YV65 06/04/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
430341 2013 YZ65 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
430342 2013 YQ70 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
430343 2013 YT70 05/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430344 2013 YD73 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430345 2013 YG78 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
430346 2013 YO81 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
430347 2013 YK104 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
430348 2013 YX106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
430349 2013 YU108 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
430350 2013 YJ126 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
430351 2013 YV127 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430352 2013 YU129 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
430353 2013 YA142 22/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
430354 2013 YH142 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
430355 2013 YX148 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430356 2013 YB149 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430357 2013 YO149 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430358 2014 AD 29/03/2011 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
430359 2014 AY9 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430360 2014 AG12 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430361 2014 AW20 17/02/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
430362 2014 AU26 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430363 2014 AT29 04/02/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
430364 2014 AA34 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
430365 2014 BY15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
430366 2014 BR18 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430367 2014 BW19 14/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
430368 2014 BD26 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
430369 2014 BU28 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430370 2014 BJ33 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
430371 2014 BV46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430372 2014 BU50 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430373 2014 BS54 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
430374 2014 CU10 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430375 2014 DS26 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
430376 2014 DR51 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
430377 2014 DW87 25/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
430378 2014 EG6 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
430379 2014 GG48 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,4 km MPC · JPL
430380 2014 SY142 17/10/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
430381 2014 SU211 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
430382 2014 TY84 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
430383 2014 US54 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430384 2014 UO108 05/12/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
430385 2014 VO11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430386 2014 VO23 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
430387 2014 WA18 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
430388 2014 WL73 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430389 2014 WB397 27/07/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
430390 2014 WB423 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430391 2014 WX478 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430392 2014 XD14 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
430393 2014 XD26 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430394 2014 XQ30 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430395 2014 YP3 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430396 2014 YS3 22/12/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
430397 2014 YT6 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
430398 2014 YM14 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430399 2014 YC22 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430400 2014 YL22 22/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL