Danh sách tiểu hành tinh/429301–429400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429301 2010 DC14 17/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
429302 2010 DU16 16/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
429303 2010 DG17 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
429304 2010 DA19 16/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
429305 2010 DH21 17/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
429306 2010 DM38 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429307 2010 DX45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429308 2010 DY45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
429309 2010 DM77 19/02/2010 LightBuckets LightBuckets Obs. 2,6 km MPC · JPL
429310 2010 DW91 23/03/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
429311 2010 EU20 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
429312 2010 EN30 10/03/2010 Bergisch Gladbac W. Bickel 5,2 km MPC · JPL
429313 2010 EZ32 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429314 2010 ED40 12/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
429315 2010 EP69 13/03/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
429316 2010 EU70 13/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
429317 2010 EE71 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
429318 2010 EO72 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429319 2010 EP72 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429320 2010 EA81 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429321 2010 EL84 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429322 2010 EF86 14/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
429323 2010 EA88 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
429324 2010 EH89 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429325 2010 EB90 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
429326 2010 EF99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429327 2010 EY99 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429328 2010 EZ106 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429329 2010 ED113 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429330 2010 EO125 16/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
429331 2010 ET127 13/03/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
429332 2010 EZ129 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429333 2010 EZ130 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
429334 2010 EM132 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
429335 2010 EQ133 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429336 2010 EZ142 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
429337 2010 EM143 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429338 2010 FO12 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429339 2010 FP12 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
429340 2010 FW15 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429341 2010 FN18 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429342 2010 FN20 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
429343 2010 FM25 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429344 2010 FA26 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
429345 2010 FX28 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
429346 2010 FO54 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
429347 2010 FR55 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
429348 2010 FN83 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429349 2010 FY83 23/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429350 2010 FS89 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
429351 2010 FS95 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429352 2010 FT96 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
429353 2010 GJ24 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429354 2010 GE28 31/01/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
429355 2010 GN29 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429356 2010 GA65 08/04/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
429357 2010 GS66 09/04/2010 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
429358 2010 GS73 14/04/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
429359 2010 GX97 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429360 2010 GH99 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429361 2010 GF121 22/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
429362 2010 GQ122 28/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
429363 2010 GZ138 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429364 2010 GC142 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
429365 2010 GW160 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
429366 2010 GH173 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429367 2010 HD13 06/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
429368 2010 HC59 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
429369 2010 JO1 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429370 2010 JM16 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429371 2010 JH75 03/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
429372 2010 JY87 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
429373 2010 JP114 09/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
429374 2010 JT148 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
429375 2010 JC155 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
429376 2010 KD128 22/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
429377 2010 LP24 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
429378 2010 LZ31 06/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
429379 2010 LL64 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429380 2010 MC5 16/02/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
429381 2010 NZ65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429382 2010 NW117 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch AMO 450 m MPC · JPL
429383 2010 OV62 29/01/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
429384 2010 ON70 29/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
429385 2010 OM79 31/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
429386 2010 ON86 01/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
429387 2010 OH116 16/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429388 2010 OD123 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429389 2010 PR10 06/08/2010 Siding Spring SSS 170 m MPC · JPL
429390 2010 PF70 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
429391 2010 PW77 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429392 2010 PU78 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429393 2010 RT12 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
429394 2010 RJ47 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
429395 2010 RK49 04/09/2010 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
429396 2010 RL58 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429397 2010 RB78 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
429398 2010 RE78 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
429399 2010 RK103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
429400 2010 RC128 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL