Danh sách tiểu hành tinh/430401–430500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430401 2014 YS24 19/11/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
430402 2014 YS28 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430403 2014 YH30 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
430404 2015 AT3 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
430405 2015 BZ302 08/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
430406 1994 VZ4 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430407 1995 FM10 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430408 1995 MX6 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430409 1995 SC86 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430410 1995 TL7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430411 1995 UV74 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430412 1995 WL40 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430413 1996 EM5 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430414 1996 TX15 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
430415 1996 TW19 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
430416 1997 EG4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430417 1997 TG12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430418 1997 YQ17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430419 1998 BN28 24/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430420 1998 SD48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430421 1998 TA3 13/10/1998 Xinglong SCAP 750 m MPC · JPL
430422 1999 RU144 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
430423 1999 TO34 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
430424 1999 TV44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
430425 1999 TV74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430426 1999 TL78 06/10/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
430427 1999 TY127 04/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430428 1999 TR130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430429 1999 TX311 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430430 1999 UF38 13/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
430431 1999 UT40 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430432 1999 VL116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430433 1999 VO117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430434 1999 VM212 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430435 1999 XV239 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430436 2000 EQ101 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
430437 2000 GP40 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430438 2000 GH120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430439 2000 LF6 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 390 m MPC · JPL
430440 2000 OH 21/07/2000 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
430441 2000 PX18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430442 2000 PF23 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
430443 2000 PW28 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430444 2000 QR64 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430445 2000 QZ106 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430446 2000 QV137 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
430447 2000 SF79 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
430448 2000 SE97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430449 2000 SB194 24/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
430450 2000 SN232 28/09/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
430451 2000 TH31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
430452 2000 UX74 31/10/2000 Socorro LINEAR 930 m MPC · JPL
430453 2000 UP106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
430454 2000 VD2 01/11/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
430455 2000 WX11 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430456 2000 WQ63 30/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430457 2000 WV63 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430458 2000 YK5 20/12/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430459 2001 DH96 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
430460 2001 EO15 15/03/2001 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
430461 2001 FW176 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430462 2001 PH14 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
430463 2001 PQ18 09/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
430464 2001 PL25 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
430465 2001 QV99 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
430466 2001 QZ196 22/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
430467 2001 QR236 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
430468 2001 RW18 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
430469 2001 RG58 12/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
430470 2001 RW64 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430471 2001 RJ116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430472 2001 RG118 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
430473 2001 RP131 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
430474 2001 SW17 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
430475 2001 SM31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430476 2001 SO93 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430477 2001 SH103 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430478 2001 SQ115 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
430479 2001 SY139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
430480 2001 SN167 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430481 2001 SQ198 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430482 2001 SJ240 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430483 2001 SE245 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430484 2001 ST246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430485 2001 SF264 24/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430486 2001 SU304 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
430487 2001 SE305 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
430488 2001 TG39 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
430489 2001 TS53 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430490 2001 TD140 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430491 2001 TL163 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
430492 2001 TB185 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
430493 2001 TA208 11/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
430494 2001 TZ224 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
430495 2001 TF256 14/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
430496 2001 TM259 11/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
430497 2001 UD31 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430498 2001 UP57 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430499 2001 UC59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430500 2001 UX61 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL