Danh sách tiểu hành tinh/429401–429500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429401 2010 RC166 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429402 2010 SZ38 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429403 2010 TC2 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429404 2010 TJ18 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429405 2010 TE48 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429406 2010 TK95 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429407 2010 TQ105 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429408 2010 TB116 09/10/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
429409 2010 TA138 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
429410 2010 TZ138 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
429411 2010 TW140 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429412 2010 TP146 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
429413 2010 TS146 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429414 2010 TO176 09/10/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
429415 2010 TY176 16/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
429416 2010 TU181 01/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
429417 2010 UU5 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
429418 2010 UT10 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
429419 2010 UD13 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429420 2010 UW22 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429421 2010 UD41 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429422 2010 UM51 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429423 2010 US52 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
429424 2010 UZ60 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
429425 2010 UX62 30/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
429426 2010 UT65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429427 2010 UO70 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429428 2010 UX74 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
429429 2010 UV77 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
429430 2010 UT93 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
429431 2010 UX101 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429432 2010 VZ14 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
429433 2010 VF16 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429434 2010 VT22 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
429435 2010 VE31 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
429436 2010 VF32 11/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
429437 2010 VN45 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429438 2010 VL54 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429439 2010 VE56 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429440 2010 VR61 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
429441 2010 VW71 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
429442 2010 VV79 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
429443 2010 VP83 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429444 2010 VS100 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
429445 2010 VU111 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429446 2010 VU114 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429447 2010 VG118 10/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
429448 2010 VL124 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
429449 2010 VA127 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
429450 2010 VK131 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429451 2010 VX159 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429452 2010 VG161 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429453 2010 VS172 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
429454 2010 VW172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
429455 2010 VP189 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
429456 2010 VD205 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429457 2010 VG213 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429458 2010 VR215 25/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
429459 2010 VK216 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
429460 2010 VQ216 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429461 2010 WD28 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429462 2010 WA31 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429463 2010 WY39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429464 2010 WK52 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
429465 2010 WY54 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429466 2010 WW64 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
429467 2010 WQ69 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
429468 2010 XK17 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
429469 2010 XW17 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429470 2010 XA49 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429471 2010 XE56 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429472 2010 XT66 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
429473 2010 XC67 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429474 2010 XB71 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429475 2010 YS2 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429476 2011 AA1 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429477 2011 AD6 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
429478 2011 AV7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429479 2011 AR15 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429480 2011 AR18 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429481 2011 AU20 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429482 2011 AD21 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429483 2011 AA22 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
429484 2011 AU30 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429485 2011 AF31 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429486 2011 AO32 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429487 2011 AX35 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429488 2011 AX40 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
429489 2011 AD44 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
429490 2011 AH44 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429491 2011 AL44 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429492 2011 AZ52 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429493 2011 AF53 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429494 2011 AB54 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
429495 2011 AA56 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429496 2011 AT57 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429497 2011 AX57 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429498 2011 AK58 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
429499 2011 AG68 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429500 2011 AX68 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL