Danh sách tiểu hành tinh/428301–428400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428301 2007 EG214 12/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
428302 2007 EB218 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428303 2007 EF223 15/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
428304 2007 FG6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
428305 2007 FY12 13/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
428306 2007 FN16 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428307 2007 FP18 20/03/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
428308 2007 FC25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
428309 2007 FX39 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
428310 2007 FH44 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
428311 2007 FY49 20/03/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
428312 2007 GF3 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428313 2007 GT8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428314 2007 GD20 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428315 2007 GG22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428316 2007 GV33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428317 2007 GM44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428318 2007 GY49 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
428319 2007 GN67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
428320 2007 GV68 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
428321 2007 GL77 15/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
428322 2007 HC13 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428323 2007 HH25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428324 2007 HL30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428325 2007 HL45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428326 2007 HW46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428327 2007 HJ52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428328 2007 HP56 22/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428329 2007 HW68 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
428330 2007 HP73 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428331 2007 HV73 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
428332 2007 HV77 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428333 2007 HK84 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428334 2007 HT86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428335 2007 HA87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428336 2007 HL90 23/04/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
428337 2007 HB97 16/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
428338 2007 HC98 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428339 2007 JL2 07/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
428340 2007 KR4 24/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428341 2007 KS6 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428342 2007 KE8 17/05/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428343 2007 LA2 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428344 2007 LB2 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
428345 2007 LQ4 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428346 2007 LS23 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428347 2007 LR30 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 8,0 km MPC · JPL
428348 2007 MV1 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428349 2007 MQ5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428350 2007 MA17 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
428351 2007 OT5 22/07/2007 Lulin Observatory LUSS 2,0 km MPC · JPL
428352 2007 OV7 13/05/2007 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
428353 2007 PD32 08/08/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
428354 2007 PZ49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428355 2007 QS13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428356 2007 RW21 03/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
428357 2007 RK30 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
428358 2007 RH47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428359 2007 RT48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
428360 2007 RW57 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
428361 2007 RL59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428362 2007 RW64 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428363 2007 RQ94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
428364 2007 RH96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428365 2007 RH102 11/09/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
428366 2007 RR112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428367 2007 RX132 13/09/2007 Altschwendt W. Ries 3,1 km MPC · JPL
428368 2007 RV136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428369 2007 RQ182 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
428370 2007 RL195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428371 2007 RZ202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428372 2007 RU206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428373 2007 RO212 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
428374 2007 RQ215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428375 2007 RB234 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
428376 2007 RG252 13/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
428377 2007 RG253 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
428378 2007 RL258 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428379 2007 RS261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428380 2007 RK280 13/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
428381 2007 RX283 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428382 2007 RE285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428383 2007 RL292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
428384 2007 RX292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428385 2007 RH294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428386 2007 RB299 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428387 2007 RH300 14/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
428388 2007 RR301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428389 2007 RW315 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
428390 2007 RM319 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
428391 2007 RG320 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
428392 2007 RE321 13/09/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
428393 2007 RH324 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428394 2007 SS8 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428395 2007 SX8 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428396 2007 SY10 21/09/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,8 km MPC · JPL
428397 2007 SH17 12/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
428398 2007 SZ22 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428399 2007 SO23 21/09/2007 XuYi PMO NEO 2,6 km MPC · JPL
428400 2007 TA3 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL