Danh sách tiểu hành tinh/429101–429200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429101 2009 SV42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429102 2009 SZ45 18/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
429103 2009 SN57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429104 2009 SL70 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429105 2009 SQ73 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429106 2009 SJ79 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429107 2009 SU136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429108 2009 SY145 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429109 2009 SR156 14/09/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
429110 2009 SO163 21/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
429111 2009 SQ173 11/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
429112 2009 SE192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
429113 2009 SJ197 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
429114 2009 SU202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429115 2009 SK219 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429116 2009 SZ224 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429117 2009 SF236 02/08/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
429118 2009 SC243 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
429119 2009 SS265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429120 Mikhaillavrov 2009 SW267 23/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,5 km MPC · JPL
429121 2009 SM278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429122 2009 SG296 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429123 2009 SK297 28/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
429124 2009 SV304 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429125 2009 SX329 18/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
429126 2009 SJ334 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429127 2009 SS335 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429128 2009 SC339 21/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
429129 2009 SP341 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
429130 2009 SO345 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429131 2009 SJ354 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
429132 2009 SZ355 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
429133 2009 SO361 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429134 2009 TP5 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429135 2009 TW6 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429136 2009 TJ8 13/10/2009 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 710 m MPC · JPL
429137 2009 TA9 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
429138 2009 TY24 14/10/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
429139 2009 TA40 27/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
429140 2009 TW46 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
429141 2009 UV9 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429142 2009 UP33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
429143 2009 UX34 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
429144 2009 UH44 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429145 2009 UV57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
429146 2009 UD83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429147 2009 UA91 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429148 2009 UX94 28/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
429149 2009 UU102 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
429150 2009 UE105 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429151 2009 UD110 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
429152 2009 UY110 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429153 2009 UK114 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
429154 2009 UO120 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
429155 2009 UR121 16/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
429156 2009 UB128 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429157 2009 UC129 24/10/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
429158 2009 UX137 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429159 2009 UJ149 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
429160 2009 UY152 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429161 2009 US154 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
429162 2009 VW2 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
429163 2009 VY16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
429164 2009 VL21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
429165 2009 VU21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429166 2009 VT26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429167 2009 VN30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429168 2009 VD51 15/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
429169 2009 VT52 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429170 2009 VA60 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429171 2009 VY65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
429172 2009 VO69 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
429173 2009 VE72 09/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
429174 2009 VY72 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429175 2009 VR75 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
429176 2009 VV80 15/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
429177 2009 VB82 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
429178 2009 VO89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429179 2009 VE96 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
429180 2009 VW100 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429181 2009 VC109 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
429182 2009 VC111 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429183 2009 WZ6 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
429184 2009 WY9 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429185 2009 WH15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429186 2009 WR28 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429187 2009 WX32 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429188 2009 WL33 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429189 2009 WN39 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429190 2009 WN40 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429191 2009 WL53 09/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
429192 2009 WM53 17/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
429193 2009 WO78 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429194 2009 WL83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429195 2009 WU88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429196 2009 WM89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429197 2009 WR102 09/11/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
429198 2009 WV115 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429199 2009 WP118 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
429200 2009 WP122 19/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL