Danh sách tiểu hành tinh/429001–429100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429001 2009 BB38 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
429002 2009 BP46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429003 2009 BN51 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
429004 2009 BS51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429005 2009 BG52 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
429006 2009 BA63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429007 2009 BQ69 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
429008 2009 BZ80 20/01/2009 Needville J. Dellinger 7,1 km MPC · JPL
429009 2009 BS85 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429010 2009 BT93 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429011 2009 BL98 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429012 2009 BV101 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429013 2009 BX103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
429014 2009 BC105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429015 2009 BQ109 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429016 2009 BY113 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429017 2009 BZ113 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429018 2009 BV114 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429019 2009 BS127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429020 2009 BU130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
429021 2009 BB136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429022 2009 BU138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
429023 2009 BY148 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429024 2009 BX155 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429025 2009 BN156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
429026 2009 BK163 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429027 2009 BS165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429028 2009 BB172 18/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
429029 2009 BH178 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
429030 2009 BQ182 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429031 Hannavonhoerner 2009 CJ4 11/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,9 km MPC · JPL
429032 Sebvonhoerner 2009 CN4 12/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,0 km MPC · JPL
429033 Günterwendt 2009 CF5 13/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 4,5 km MPC · JPL
429034 2009 CG23 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429035 2009 CU25 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429036 2009 CZ37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429037 2009 CW40 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
429038 2009 CG42 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429039 2009 CW42 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429040 2009 CR49 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429041 2009 CB52 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429042 2009 CG54 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
429043 2009 CC60 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429044 2009 CY62 02/02/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
429045 2009 DP1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
429046 2009 DC2 16/02/2009 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
429047 2009 DK2 16/02/2009 Dauban F. Kugel 2,7 km MPC · JPL
429048 2009 DR4 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
429049 2009 DU11 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
429050 2009 DW21 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429051 2009 DH46 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
429052 2009 DE52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
429053 2009 DP55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429054 2009 DY61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
429055 2009 DS68 22/02/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
429056 2009 DG70 26/02/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
429057 2009 DE110 19/02/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
429058 2009 DV118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429059 2009 DR122 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429060 2009 DS122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429061 2009 EP5 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
429062 2009 EB31 01/03/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
429063 2009 FK4 18/03/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,1 km MPC · JPL
429064 2009 FQ19 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429065 2009 FY33 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
429066 2009 FF62 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
429067 2009 FA75 29/03/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
429068 2009 HM8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429069 2009 HP31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429070 2009 HR67 27/04/2009 Tzec Maun L. Elenin 820 m MPC · JPL
429071 2009 HM85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429072 2009 KT20 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
429073 2009 ND1 13/07/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. AMO 2,5 km MPC · JPL
429074 2009 OD5 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429075 2009 OY9 28/07/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
429076 2009 OF14 28/07/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
429077 2009 PP16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429078 2009 PA19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429079 2009 QK23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
429080 2009 QW44 27/08/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
429081 2009 QX57 04/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
429082 2009 RW7 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429083 2009 RP8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
429084 Dietrichrex 2009 RN27 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 1,2 km MPC · JPL
429085 2009 RW29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429086 2009 RG42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429087 2009 RX42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429088 2009 RU43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429089 2009 RN45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429090 2009 RQ47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429091 2009 RJ51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
429092 2009 RP59 10/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
429093 2009 RU68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429094 2009 SG2 18/09/2009 Siding Spring SSS 340 m MPC · JPL
429095 2009 SU8 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
429096 2009 SB10 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
429097 2009 SJ19 22/09/2009 Taunus S. Karge, U. Zimmer 1,7 km MPC · JPL
429098 2009 SN21 22/09/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
429099 2009 SD36 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
429100 2009 SB39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL