Danh sách tiểu hành tinh/428101–428200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428101 2006 QD135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
428102 Rolandwagner 2006 QO137 30/08/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 750 m MPC · JPL
428103 2006 QU162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428104 2006 QT182 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428105 2006 QP187 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
428106 2006 RQ 28/08/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
428107 2006 RO6 14/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428108 2006 RY8 12/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
428109 2006 RN32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428110 2006 RR52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428111 2006 RM54 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428112 2006 RA56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428113 2006 RB66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
428114 2006 RS68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
428115 2006 RB82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428116 2006 RZ87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428117 2006 RK99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428118 2006 RP100 14/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
428119 2006 RC104 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
428120 2006 RX108 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 820 m MPC · JPL
428121 2006 RZ110 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 650 m MPC · JPL
428122 2006 SJ2 16/09/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
428123 2006 SD10 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
428124 2006 SX16 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428125 2006 SV41 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
428126 2006 SW41 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
428127 2006 SG52 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
428128 2006 SU65 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
428129 2006 SZ67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428130 2006 SO72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428131 2006 SM73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428132 2006 ST75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428133 2006 SK93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428134 2006 SV95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428135 2006 SQ103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428136 2006 SJ109 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
428137 2006 SH123 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
428138 2006 SR124 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428139 2006 SN132 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428140 2006 SG145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428141 2006 SB156 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428142 2006 SQ158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428143 2006 SX167 17/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
428144 2006 SM168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
428145 2006 SN170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
428146 2006 SP172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428147 2006 SZ175 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
428148 2006 ST185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428149 2006 SK215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
428150 2006 SY222 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
428151 2006 SL234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428152 2006 SR235 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428153 2006 SM236 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
428154 2006 SD256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428155 2006 SS267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428156 2006 SR268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428157 2006 SB272 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428158 2006 SX279 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
428159 2006 SS289 19/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
428160 2006 SM306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428161 2006 SD311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428162 2006 SX338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428163 2006 SU346 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428164 2006 SB361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428165 2006 SG363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428166 2006 SY366 20/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
428167 2006 SM373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
428168 2006 SY385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
428169 2006 SP392 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428170 2006 SO395 17/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 550 m MPC · JPL
428171 2006 SL398 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428172 2006 SS411 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428173 2006 TZ21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
428174 2006 TC30 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428175 2006 TR35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
428176 2006 TV46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428177 2006 TT71 30/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
428178 2006 TH83 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428179 2006 TF88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428180 2006 TT95 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
428181 2006 TW114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
428182 2006 UY3 22/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
428183 2006 UY9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428184 2006 UW47 16/09/2006 Catalina CSS 43176| 4,2 km MPC · JPL
428185 2006 UY60 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428186 2006 UO68 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428187 2006 UP71 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
428188 2006 UC84 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428189 2006 UE87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428190 2006 UG87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
428191 2006 UC103 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428192 2006 UL110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
428193 2006 UW121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
428194 2006 UC133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428195 2006 UW140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428196 2006 UM156 21/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
428197 2006 UZ161 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428198 2006 UA164 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428199 2006 UN166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
428200 2006 US220 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL