Danh sách tiểu hành tinh/428901–429000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428901 2008 UA363 07/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
428902 2008 UA369 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
428903 2008 VZ 01/11/2008 Needville J. Dellinger, C. Sexton 3,2 km MPC · JPL
428904 2008 VG11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428905 2008 VS22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428906 2008 VL24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428907 2008 VV26 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428908 2008 VN34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428909 2008 VX39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428910 2008 VE43 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428911 2008 VH59 07/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
428912 2008 VL62 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428913 2008 VY62 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428914 2008 VT67 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428915 2008 VX69 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428916 2008 VA70 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428917 2008 VK70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428918 2008 VQ74 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428919 2008 WE10 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428920 2008 WX11 18/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
428921 2008 WN17 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
428922 2008 WC43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428923 2008 WY52 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428924 2008 WV54 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428925 2008 WA61 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428926 2008 WE67 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428927 2008 WJ89 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428928 2008 WO89 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428929 2008 WJ104 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428930 2008 WO110 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428931 2008 WB112 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428932 2008 WE116 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428933 2008 WG118 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428934 2008 WU119 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428935 2008 WP125 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
428936 2008 WS128 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428937 2008 WF129 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428938 2008 WJ130 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428939 2008 WX133 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
428940 2008 XA 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
428941 2008 XU14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
428942 2008 XX21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428943 2008 XY21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428944 2008 XY33 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428945 2008 XV35 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428946 2008 XG48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428947 2008 XT49 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
428948 2008 XS51 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428949 2008 YV8 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,1 km MPC · JPL
428950 2008 YG11 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428951 2008 YJ22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
428952 2008 YR26 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
428953 2008 YL40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
428954 2008 YG42 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428955 2008 YB49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
428956 2008 YN58 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428957 2008 YE70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428958 2008 YM91 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428959 2008 YL98 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428960 2008 YK100 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428961 2008 YN105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428962 2008 YD109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428963 2008 YP121 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428964 2008 YA122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428965 2008 YL132 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428966 2008 YD133 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428967 2008 YM139 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
428968 2008 YF140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428969 2008 YZ140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428970 2008 YD147 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428971 2008 YS150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428972 2008 YT152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428973 2008 YG155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428974 2008 YT157 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
428975 2008 YV157 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,9 km MPC · JPL
428976 2008 YW158 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428977 2008 YM160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428978 2008 YP160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428979 2008 YS161 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428980 2008 YW162 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428981 2008 YF163 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428982 2008 YL164 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428983 2008 YC168 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428984 2009 AC4 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428985 2009 AC10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428986 2009 AU12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
428987 2009 AY12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428988 2009 AY13 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428989 2009 AO25 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428990 2009 AU25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428991 2009 AE26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
428992 2009 AR30 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
428993 2009 AH50 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428994 2009 BO4 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428995 2009 BU10 25/01/2009 Mayhill A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
428996 2009 BL28 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
428997 2009 BU30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428998 2009 BQ31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428999 2009 BU35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429000 2009 BD37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also