Danh sách tiểu hành tinh/428001–428100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428001 2006 BM38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428002 2006 BO45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428003 2006 BK67 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428004 2006 BX67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428005 2006 BT68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428006 2006 BP84 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428007 2006 BA86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428008 2006 BL92 26/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
428009 2006 BL108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428010 2006 BK111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428011 2006 BM113 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428012 2006 BS114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428013 2006 BW120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428014 2006 BE134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428015 2006 BL143 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
428016 2006 BE153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428017 2006 BB159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428018 2006 BP159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428019 2006 BO184 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428020 2006 BA219 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428021 2006 BS219 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428022 2006 BS231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428023 2006 BB237 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428024 2006 BE257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428025 2006 BB259 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428026 2006 BH275 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428027 2006 BZ276 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
428028 2006 BX279 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428029 2006 BX280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428030 2006 CW1 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428031 2006 CH46 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428032 2006 CG62 06/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
428033 2006 DF12 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428034 2006 DG16 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428035 2006 DC17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428036 2006 DA30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428037 2006 DA31 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428038 2006 DL34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428039 2006 DT35 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428040 2006 DH43 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428041 2006 DB48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428042 2006 DL54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428043 2006 DR82 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428044 2006 DJ85 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428045 2006 DP117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428046 2006 DA128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428047 2006 DY128 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428048 2006 DD135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428049 2006 DA138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428050 2006 DM142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428051 2006 DG160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428052 2006 DG189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428053 2006 DM197 24/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
428054 2006 DZ203 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428055 2006 DF217 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
428056 2006 EO 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428057 2006 ES 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428058 2006 EO13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428059 2006 EW15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428060 2006 EK18 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428061 2006 EJ20 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428062 2006 ER39 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428063 2006 EU53 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428064 2006 EU64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428065 2006 FL21 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428066 2006 FE43 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428067 2006 GM3 07/04/2006 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
428068 2006 GE7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428069 2006 HM8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428070 2006 HP22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428071 2006 HY44 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428072 2006 HP52 02/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
428073 2006 HQ52 18/04/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
428074 2006 HC76 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428075 2006 HY97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428076 2006 HH106 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428077 2006 HO132 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428078 2006 JG20 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428079 2006 JL52 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
428080 2006 JG80 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428081 2006 JR80 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428082 2006 KN12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428083 2006 KL46 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
428084 2006 KT71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428085 2006 KB85 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428086 2006 NM 03/07/2006 Siding Spring SSS AMO 2,0 km MPC · JPL
428087 2006 OP9 24/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
428088 2006 OQ9 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428089 2006 PK32 15/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
428090 2006 PU32 15/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
428091 2006 QH4 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428092 2006 QO4 18/08/2006 Vicques M. Ory 5,2 km MPC · JPL
428093 2006 QE16 17/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
428094 2006 QK41 21/06/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
428095 2006 QE59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
428096 2006 QA63 24/08/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
428097 2006 QT65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428098 2006 QO68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428099 2006 QZ126 16/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
428100 2006 QJ132 22/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL