Danh sách tiểu hành tinh/428701–428800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428701 2008 QU24 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
428702 2008 QL38 23/08/2008 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
428703 2008 QY38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428704 2008 QT42 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428705 2008 QT44 23/08/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
428706 2008 QP45 31/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
428707 2008 QZ45 26/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
428708 2008 RR2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428709 2008 RO21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428710 2008 RN24 05/09/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
428711 2008 RR25 05/09/2008 Needville J. Dellinger, C. Sexton 2,7 km MPC · JPL
428712 2008 RB26 07/09/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
428713 2008 RT32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428714 2008 RE34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428715 2008 RG38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428716 2008 RN40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428717 2008 RO40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428718 2008 RR41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
428719 2008 RH43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428720 2008 RY48 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
428721 2008 RP53 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428722 2008 RQ57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428723 2008 RK59 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428724 2008 RQ64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428725 2008 RC68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428726 2008 RF70 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
428727 2008 RJ74 06/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428728 2008 RB82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428729 2008 RG85 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428730 2008 RF87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428731 2008 RN87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428732 2008 RG99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
428733 2008 RV104 06/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
428734 2008 RW105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428735 2008 RX107 09/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
428736 2008 RS109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428737 2008 RY110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428738 2008 RG112 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428739 2008 RH126 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428740 2008 RT129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
428741 2008 RO131 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428742 2008 RC138 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428743 2008 RR145 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428744 2008 SL1 22/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 2,8 km MPC · JPL
428745 2008 SL3 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
428746 2008 SQ4 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
428747 2008 SW5 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
428748 2008 SX15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428749 2008 SD19 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428750 2008 SR23 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428751 2008 SH42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428752 2008 SG46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428753 2008 SO58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428754 2008 SX58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428755 2008 SH72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428756 2008 SF73 22/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428757 2008 SC92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428758 2008 SP96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428759 2008 SY101 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428760 2008 SN108 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428761 2008 SN121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428762 2008 SW121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428763 2008 SA134 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428764 2008 SQ146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428765 2008 SY152 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
428766 2008 SE155 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
428767 2008 SO167 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428768 2008 SP167 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
428769 2008 ST173 22/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
428770 2008 SQ181 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428771 2008 SE194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
428772 2008 SE195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428773 2008 SF200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428774 2008 SF204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428775 2008 SW206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428776 2008 ST217 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428777 2008 SW217 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428778 2008 SB220 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428779 2008 SP226 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428780 2008 SA232 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428781 2008 SO241 29/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
428782 2008 SN256 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428783 2008 SN258 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428784 2008 SC275 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428785 2008 SX275 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428786 2008 SV278 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428787 2008 SC280 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428788 2008 SU280 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428789 2008 SE286 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
428790 2008 SN286 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428791 2008 SS287 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428792 2008 SG292 25/01/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
428793 2008 SB293 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
428794 2008 SD293 22/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
428795 2008 SK293 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428796 2008 SE295 23/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428797 2008 SB296 28/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
428798 2008 SH303 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
428799 2008 ST305 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
428800 2008 TM2 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL