Danh sách tiểu hành tinh/427701–427800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427701 2004 FG38 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
427702 2004 FV46 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
427703 2004 FA58 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
427704 2004 FH63 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427705 2004 FT66 20/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
427706 2004 FL79 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427707 2004 FP96 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
427708 2004 FZ102 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427709 2004 FH104 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427710 2004 FT118 22/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
427711 2004 FP128 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427712 2004 FQ132 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427713 2004 FM140 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
427714 2004 FH144 29/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427715 2004 FB152 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
427716 2004 GW2 12/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
427717 2004 GN33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427718 2004 GY51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427719 2004 GN66 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
427720 2004 HP2 19/04/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427721 2004 HN32 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427722 2004 HJ39 17/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
427723 2004 HW56 27/04/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
427724 2004 JW31 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
427725 2004 NZ3 11/07/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
427726 2004 NJ5 10/07/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
427727 2004 NF21 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
427728 2004 PJ12 07/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
427729 2004 PL18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
427730 2004 PO65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
427731 2004 PU79 17/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427732 2004 PN84 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
427733 2004 PQ84 29/07/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
427734 2004 QA13 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
427735 2004 RO33 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427736 2004 RL41 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
427737 2004 RE52 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
427738 2004 RZ65 13/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
427739 2004 RA71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
427740 2004 RA82 08/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
427741 2004 RQ88 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427742 2004 RB96 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427743 2004 RV113 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
427744 2004 RM125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427745 2004 RE133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427746 2004 RS157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427747 2004 RM197 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427748 2004 RY289 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427749 2004 RM319 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427750 2004 RY324 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
427751 2004 SD12 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
427752 2004 SZ34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427753 2004 SR36 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427754 2004 SY51 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
427755 2004 SQ53 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
427756 2004 TH3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427757 2004 TV13 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
427758 2004 TF40 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427759 2004 TC58 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427760 2004 TM61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
427761 2004 TU68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
427762 2004 TT106 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
427763 2004 TJ138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
427764 2004 TP148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427765 2004 TD149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427766 2004 TE183 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427767 2004 TG183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427768 2004 TR202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427769 2004 TA256 09/10/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
427770 2004 TA334 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427771 2004 VR1 04/11/2004 Needville J. Dellinger, P. Garossino 3,1 km MPC · JPL
427772 2004 VK22 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 18466| 3,7 km MPC · JPL
427773 2004 VU98 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 1,3 km MPC · JPL
427774 2004 XZ3 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427775 2004 XN141 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
427776 2004 YE36 21/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
427777 2005 AC20 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427778 2005 BE 16/01/2005 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
427779 2005 BF17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427780 2005 CU29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427781 2005 CJ32 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427782 2005 CO36 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427783 2005 EN37 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427784 2005 EL56 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427785 2005 EC83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427786 2005 ER90 08/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427787 2005 ES162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
427788 2005 EU166 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427789 2005 EC182 09/03/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
427790 2005 EE243 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427791 2005 EO245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427792 2005 EN271 13/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
427793 2005 ED327 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427794 2005 ES327 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427795 2005 FL 16/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
427796 2005 GK34 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427797 2005 GS48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
427798 2005 GJ58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
427799 2005 GX65 02/04/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
427800 2005 GF76 05/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL