Danh sách tiểu hành tinh/428801–428900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428801 2008 TN5 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428802 2008 TB9 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428803 2008 TH9 07/10/2008 Kachina J. Hobart 570 m MPC · JPL
428804 2008 TV9 07/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 1,7 km MPC · JPL
428805 2008 TC23 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428806 2008 TC26 09/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 750 m MPC · JPL
428807 2008 TH33 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428808 2008 TA36 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428809 2008 TF36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428810 2008 TK36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428811 2008 TE37 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428812 2008 TJ50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428813 2008 TG57 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428814 2008 TR62 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428815 2008 TP65 02/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
428816 2008 TX68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428817 2008 TG73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428818 2008 TT78 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428819 2008 TV80 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428820 2008 TD91 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
428821 2008 TM105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428822 2008 TA106 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428823 2008 TE109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428824 2008 TH109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428825 2008 TK112 06/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
428826 2008 TV116 23/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
428827 2008 TZ117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428828 2008 TF123 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428829 2008 TV127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428830 2008 TP141 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
428831 2008 TC143 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428832 2008 TN146 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
428833 2008 TN163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428834 2008 TF175 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
428835 2008 TX176 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428836 2008 TZ182 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428837 2008 TC186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
428838 2008 UC2 22/09/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
428839 2008 UK5 25/10/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
428840 2008 UD10 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428841 2008 UG11 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428842 2008 UU31 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428843 2008 UZ35 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428844 2008 UC44 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428845 2008 UH51 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428846 2008 UJ51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428847 2008 UO56 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428848 2008 US58 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428849 2008 UG62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428850 2008 UT65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428851 2008 UT75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428852 2008 US84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428853 2008 UD88 24/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
428854 2008 UC103 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428855 2008 UG106 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428856 2008 UJ109 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428857 2008 UC114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428858 2008 UG117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428859 2008 UA121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
428860 2008 UT121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428861 2008 UN124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428862 2008 UK125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428863 2008 UW126 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428864 2008 UQ130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428865 2008 UF133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428866 2008 UB143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428867 2008 UE163 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428868 2008 UE165 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428869 2008 UT167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428870 2008 UA183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428871 2008 UO188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
428872 2008 UF193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428873 2008 UJ197 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428874 2008 UG220 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428875 2008 UB229 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428876 2008 UL247 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
428877 2008 UY265 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428878 2008 UO287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428879 2008 UL290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428880 2008 UB299 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428881 2008 UQ300 29/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
428882 2008 UP304 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428883 2008 UL306 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428884 2008 UO306 30/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
428885 2008 UR306 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428886 2008 UJ315 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428887 2008 UG328 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428888 2008 UW334 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428889 2008 UW335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428890 2008 UD337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428891 2008 UK339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428892 2008 UE341 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428893 2008 UN342 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
428894 2008 UK348 24/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
428895 2008 UH350 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428896 2008 UK352 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
428897 2008 UY353 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428898 2008 UF357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428899 2008 UJ357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428900 2008 UP359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL