Danh sách tiểu hành tinh/428601–428700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428601 2008 ET92 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428602 2008 EP94 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428603 2008 ED123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428604 2008 ED124 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428605 2008 EX128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428606 2008 EV137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
428607 2008 EN143 14/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
428608 2008 EK148 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428609 2008 EY148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428610 2008 EV149 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
428611 2008 EW149 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
428612 2008 ER150 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428613 2008 EK160 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428614 2008 EX162 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428615 2008 FL4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428616 2008 FN5 28/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
428617 2008 FQ10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428618 2008 FA15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428619 2008 FC33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428620 2008 FD38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428621 2008 FL46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428622 2008 FS48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
428623 2008 FC50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428624 2008 FA51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428625 2008 FO55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428626 2008 FH59 29/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428627 2008 FO62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
428628 2008 FG63 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428629 2008 FD68 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428630 2008 FZ68 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
428631 2008 FB79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428632 2008 FH81 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
428633 2008 FQ87 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428634 2008 FZ90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428635 2008 FT99 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428636 2008 FN113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428637 2008 FB121 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428638 2008 FU127 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
428639 2008 FN128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428640 2008 FG129 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428641 2008 FC135 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
428642 2008 GJ3 13/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
428643 2008 GL4 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
428644 2008 GW5 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428645 2008 GD7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428646 2008 GR9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428647 2008 GH10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428648 2008 GJ23 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428649 2008 GR30 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428650 2008 GW35 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428651 2008 GK43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428652 2008 GW46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428653 2008 GO50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428654 2008 GE53 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428655 2008 GR55 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428656 2008 GD72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428657 2008 GB78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428658 2008 GJ82 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428659 2008 GM83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428660 2008 GP91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
428661 2008 GJ92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
428662 2008 GF96 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428663 2008 GU99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
428664 2008 GV99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428665 2008 GS107 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428666 2008 GZ113 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
428667 2008 GN115 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428668 2008 GA121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
428669 2008 GA123 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428670 2008 GE145 05/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
428671 2008 GM146 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428672 2008 HV8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428673 2008 HE10 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428674 2008 HB11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428675 2008 HL11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428676 2008 HM12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
428677 2008 HV15 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428678 2008 HV54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428679 2008 HQ55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428680 2008 HR70 30/04/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
428681 2008 JA8 05/05/2008 Siding Spring SSS AMO 890 m MPC · JPL
428682 2008 JV29 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
428683 2008 KQ20 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428684 2008 KP33 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
428685 2008 KZ36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
428686 2008 KT38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428687 2008 KC41 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428688 2008 LR9 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428689 2008 LE15 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428690 2008 LH17 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428691 2008 MD5 29/06/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
428692 2008 NN3 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
428693 2008 OZ4 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428694 Saule 2008 OS9 29/07/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 470 m MPC · JPL
428695 2008 ON18 28/07/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
428696 2008 PM6 02/08/2008 Eygalayes Obs. P. Sogorb 2,4 km MPC · JPL
428697 2008 PE19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428698 2008 QG1 23/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
428699 2008 QG2 23/08/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
428700 2008 QM19 03/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL