Danh sách tiểu hành tinh/428401–428500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428401 2007 TZ14 08/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
428402 2007 TQ32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
428403 2007 TL39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428404 2007 TZ48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428405 2007 TY52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428406 2007 TK55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428407 2007 TF57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
428408 2007 TT79 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428409 2007 TP91 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
428410 2007 TY94 07/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
428411 2007 TV96 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428412 2007 TX97 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428413 2007 TA117 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
428414 2007 TS119 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428415 2007 TS122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428416 2007 TV128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428417 2007 TZ130 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428418 2007 TR140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
428419 2007 TA153 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
428420 2007 TE173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428421 2007 TR177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428422 2007 TW178 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428423 2007 TE192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428424 2007 TY196 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428425 2007 TE197 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428426 2007 TV199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428427 2007 TD203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428428 2007 TD206 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428429 2007 TZ210 10/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
428430 2007 TE214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428431 2007 TA226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
428432 2007 TN231 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
428433 2007 TV233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428434 2007 TL250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428435 2007 TW253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428436 2007 TN267 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
428437 2007 TE273 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428438 2007 TY274 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428439 2007 TL275 11/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
428440 2007 TK317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
428441 2007 TY317 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428442 2007 TE322 10/10/2007 Lulin LUSS 650 m MPC · JPL
428443 2007 TP325 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
428444 2007 TV361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428445 2007 TL377 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428446 2007 TJ381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428447 2007 TF384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428448 2007 TF387 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 43176| 3,9 km MPC · JPL
428449 2007 TH388 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
428450 2007 TM390 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
428451 2007 TJ407 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
428452 2007 TL421 11/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
428453 2007 TY425 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
428454 2007 TD426 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
428455 2007 TY432 08/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
428456 2007 TK443 07/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
428457 2007 TL445 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428458 2007 TB448 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428459 2007 TJ451 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
428460 2007 TZ451 13/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
428461 2007 US1 11/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
428462 2007 UA26 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428463 2007 UA42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
428464 2007 UE46 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
428465 2007 UB67 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428466 2007 UY75 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428467 2007 UA76 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428468 2007 UU86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
428469 2007 UQ91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428470 2007 UG96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428471 2007 UN108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428472 2007 UT120 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428473 2007 VM24 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
428474 2007 VT31 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428475 2007 VC47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
428476 2007 VZ52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
428477 2007 VO58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
428478 2007 VZ64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428479 2007 VC76 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
428480 2007 VE99 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428481 2007 VK100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
428482 2007 VR100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428483 2007 VX121 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428484 2007 VS125 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 780 m MPC · JPL
428485 2007 VO133 02/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
428486 2007 VK149 07/11/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
428487 2007 VW163 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
428488 2007 VD172 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
428489 2007 VC188 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
428490 2007 VZ203 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
428491 2007 VG204 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428492 2007 VP218 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
428493 2007 VA241 11/11/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
428494 2007 VM272 11/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
428495 2007 VW273 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
428496 2007 VF319 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
428497 2007 VD325 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428498 2007 VO330 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428499 2007 WZ3 17/11/2007 Vicques M. Ory 4,0 km MPC · JPL
428500 2007 WZ12 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL