Danh sách tiểu hành tinh/428501–428600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428501 2007 WP24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
428502 2007 WN31 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
428503 2007 WQ34 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
428504 2007 XS22 10/12/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
428505 2007 XW24 12/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
428506 2007 XU52 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428507 2007 XQ56 03/12/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
428508 2007 YE15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
428509 2007 YP18 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428510 2007 YH21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428511 2007 YK21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
428512 2007 YN41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428513 2007 YL51 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428514 2007 YO62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
428515 2007 YT63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
428516 2007 YV64 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428517 2007 YW69 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428518 2008 AR7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428519 2008 AQ8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
428520 2008 AS21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428521 2008 AA27 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428522 2008 AQ38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428523 2008 AO43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428524 2008 AG74 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428525 2008 AD77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428526 2008 AD80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428527 2008 AW82 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428528 2008 AJ89 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
428529 2008 AO93 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
428530 2008 AB98 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428531 2008 AE103 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428532 2008 AX109 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428533 2008 AF111 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428534 2008 AK127 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
428535 2008 BW3 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428536 2008 BK16 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428537 2008 BY20 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428538 2008 BF32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428539 2008 BF49 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428540 2008 CN7 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
428541 2008 CT16 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428542 2008 CW16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428543 2008 CC19 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428544 2008 CM24 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428545 2008 CL36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428546 2008 CG37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428547 2008 CF41 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428548 2008 CY43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428549 2008 CA60 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428550 2008 CP64 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428551 2008 CQ64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428552 2008 CV66 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428553 2008 CF73 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428554 2008 CM73 06/02/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
428555 2008 CR74 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428556 2008 CE75 10/02/2008 Marly P. Kocher 980 m MPC · JPL
428557 2008 CS109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428558 2008 CJ115 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
428559 2008 CP115 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428560 2008 CQ128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
428561 2008 CJ132 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428562 2008 CB143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428563 2008 CE145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428564 2008 CJ152 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428565 2008 CT153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428566 2008 CP156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428567 2008 CP158 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
428568 2008 CQ165 10/02/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
428569 2008 CA166 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428570 2008 CG197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428571 2008 DF6 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428572 2008 DZ11 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428573 2008 DE20 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428574 2008 DE23 31/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428575 2008 DU23 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
428576 2008 DM24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428577 2008 DA30 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
428578 2008 DW86 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428579 2008 DE87 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428580 2008 DG87 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
428581 2008 DD88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
428582 2008 EH9 09/03/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
428583 2008 EE10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
428584 2008 EP12 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
428585 2008 ED17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428586 2008 ET20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428587 2008 EA26 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428588 2008 EZ30 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
428589 2008 EP40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428590 2008 EZ48 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
428591 2008 EO52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428592 2008 EY52 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
428593 2008 EE54 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
428594 2008 EY56 07/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
428595 2008 EG57 07/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
428596 2008 EN59 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428597 2008 EX70 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428598 2008 EF73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428599 2008 EE74 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428600 2008 EK77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL