Danh sách tiểu hành tinh/428201–428300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
428201 2006 UU230 21/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
428202 2006 UO252 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428203 2006 UQ268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
428204 2006 UX269 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428205 2006 UO278 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
428206 2006 UL280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428207 2006 UO281 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428208 2006 UB330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 680 m MPC · JPL
428209 2006 VC 01/11/2006 Catalina CSS APO · 360 m MPC · JPL
428210 2006 VQ7 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
428211 2006 VK16 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428212 2006 VS18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428213 2006 VQ20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
428214 2006 VC32 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
428215 2006 VH36 11/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
428216 2006 VA48 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
428217 2006 VP74 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428218 2006 VD111 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428219 2006 VB114 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428220 2006 VR120 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428221 2006 VY123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428222 2006 VV136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428223 2006 WW 17/11/2006 Catalina CSS APO 2,1 km MPC · JPL
428224 2006 WX34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
428225 2006 WU35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428226 2006 WW47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428227 2006 WD95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428228 2006 WP114 15/11/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
428229 2006 WU124 15/11/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
428230 2006 WD153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
428231 2006 WX153 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428232 2006 WP167 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428233 2006 WC168 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
428234 2006 WV182 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
428235 2006 XE11 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
428236 2006 XO13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
428237 2006 XO22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428238 2006 XP28 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
428239 2006 XL58 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
428240 2006 XS61 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428241 2006 XF70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
428242 2006 YF10 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
428243 2006 YE19 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428244 2006 YH22 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
428245 2006 YQ31 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
428246 2006 YS52 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428247 2007 AP2 08/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
428248 2007 AY15 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
428249 2007 BE1 16/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
428250 2007 BS7 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428251 2007 BT21 24/01/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
428252 2007 BC22 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
428253 2007 BV49 25/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
428254 2007 BO58 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428255 2007 BQ61 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
428256 2007 BS69 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428257 2007 BW72 25/01/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
428258 2007 BG100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
428259 2007 CA6 05/02/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,0 km MPC · JPL
428260 2007 CZ17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
428261 2007 CW25 17/01/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
428262 2007 CT60 10/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
428263 2007 CR63 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
428264 2007 CO65 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428265 2007 CG66 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428266 2007 DG28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428267 2007 DB33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428268 2007 DR43 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428269 2007 DW47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
428270 2007 DO55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428271 2007 DM61 19/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
428272 2007 DN63 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
428273 2007 DM64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
428274 2007 DT91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
428275 2007 DM111 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428276 2007 EJ25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
428277 2007 ED34 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
428278 2007 EJ53 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
428279 2007 EX59 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
428280 2007 ED67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
428281 2007 ER84 12/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
428282 2007 EA85 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
428283 2007 ET96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
428284 2007 EL100 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428285 2007 EK102 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428286 2007 EN103 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
428287 2007 EC117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
428288 2007 EX120 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
428289 2007 EJ126 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
428290 2007 EH130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
428291 2007 EL131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
428292 2007 EX137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
428293 2007 EL139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
428294 2007 EL145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
428295 2007 ED149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428296 2007 EE174 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
428297 2007 EN182 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
428298 2007 EY192 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
428299 2007 EL198 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
428300 2007 EB214 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL