Danh sách tiểu hành tinh/427301–427400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427301 2014 WR260 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427302 2014 WZ260 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427303 2014 WP264 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
427304 2014 WE266 16/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
427305 2014 WO267 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427306 2014 WZ268 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427307 2014 WJ272 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427308 2014 WU278 21/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427309 2014 WW280 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
427310 2014 WA282 15/02/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
427311 2014 WH285 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
427312 2014 WL285 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427313 2014 WQ286 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427314 2014 WW290 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
427315 2014 WB291 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427316 2014 WT291 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427317 2014 WH292 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
427318 2014 WO292 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
427319 2014 WU292 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427320 2014 WV293 16/02/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
427321 2014 WK294 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
427322 2014 WC295 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
427323 2014 WM295 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427324 2014 WY300 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
427325 2014 WB309 05/03/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
427326 2014 WZ310 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427327 2014 WJ311 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427328 2014 WQ314 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
427329 2014 WQ316 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
427330 2014 WL317 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427331 2014 WA324 06/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
427332 2014 WF326 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427333 2014 WV326 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427334 2014 WW327 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427335 2014 WC331 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427336 2014 WW334 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427337 2014 WR337 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
427338 2014 WR340 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427339 2014 WV342 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427340 2014 WK348 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
427341 2014 WN348 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427342 2014 WQ349 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427343 2014 WC353 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
427344 2014 WA354 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427345 2014 WP358 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427346 2014 WW364 17/03/2007 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
427347 2014 WO374 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427348 2014 WT377 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
427349 2014 WU381 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427350 2014 WE392 31/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
427351 2014 WX392 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427352 2014 WG393 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
427353 2014 WS400 11/03/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
427354 2014 WT401 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427355 2014 WA404 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427356 2014 WQ406 29/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
427357 2014 WX407 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427358 2014 WY412 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427359 2014 WZ413 01/04/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
427360 2014 WA427 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427361 2014 WL427 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427362 2014 WS435 29/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
427363 2014 WR447 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
427364 2014 WY448 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
427365 2014 WK452 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
427366 2014 WB456 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
427367 2014 WF461 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
427368 2014 WE465 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427369 2014 WB472 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
427370 2014 WD472 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
427371 2014 WF484 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
427372 2014 WB485 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
427373 2014 WF498 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
427374 2014 XO 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
427375 2014 XW7 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427376 2014 XQ12 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427377 2014 XF15 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427378 2014 XN15 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
427379 2014 XD17 09/09/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
427380 2014 XC26 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427381 2014 XS26 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427382 2014 XZ26 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
427383 2014 XD27 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427384 2014 XX28 12/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
427385 2014 XC29 22/11/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
427386 2014 XK39 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427387 2014 XM39 28/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
427388 2014 YH5 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427389 2014 YA11 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427390 2014 YQ16 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427391 2014 YW16 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
427392 2014 YO30 12/03/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
427393 2014 YB32 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427394 1995 SJ76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427395 1995 UB31 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427396 1996 TA 01/10/1996 Sudbury D. di Cicco 1,3 km MPC · JPL
427397 1997 NZ1 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
427398 1997 SQ7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427399 1997 SY7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427400 1997 WH56 31/10/1997 Caussols ODAS 750 m MPC · JPL