Danh sách tiểu hành tinh/427201–427300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427201 2014 VK28 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427202 2014 VR31 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427203 2014 VY32 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
427204 2014 VA35 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
427205 2014 VO36 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
427206 2014 VQ37 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
427207 2014 WM 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
427208 2014 WN 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427209 2014 WJ2 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427210 2014 WU2 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427211 2014 WA3 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
427212 2014 WX3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427213 2014 WV8 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427214 2014 WM10 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
427215 2014 WS10 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
427216 2014 WK13 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427217 2014 WE14 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427218 2014 WU18 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427219 2014 WK22 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427220 2014 WS22 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427221 2014 WB31 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
427222 2014 WS33 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427223 2014 WT34 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427224 2014 WQ41 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
427225 2014 WP42 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
427226 2014 WX43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427227 2014 WZ44 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
427228 2014 WZ47 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427229 2014 WP48 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427230 2014 WK50 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
427231 2014 WO54 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427232 2014 WT54 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427233 2014 WH55 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427234 2014 WR55 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427235 2014 WB56 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
427236 2014 WM59 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427237 2014 WH60 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427238 2014 WC61 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
427239 2014 WF61 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427240 2014 WJ61 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427241 2014 WZ61 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427242 2014 WB65 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
427243 2014 WR66 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
427244 2014 WG67 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
427245 2014 WM67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
427246 2014 WU67 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427247 2014 WC70 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
427248 2014 WN70 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427249 2014 WY74 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
427250 2014 WP76 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
427251 2014 WN85 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427252 2014 WR96 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
427253 2014 WU102 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427254 2014 WZ109 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
427255 2014 WT115 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
427256 2014 WQ117 25/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
427257 2014 WN118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427258 2014 WV128 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427259 2014 WW128 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
427260 2014 WE145 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427261 2014 WW147 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427262 2014 WV157 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427263 2014 WL159 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427264 2014 WO160 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
427265 2014 WN163 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427266 2014 WO163 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427267 2014 WS163 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427268 2014 WJ166 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427269 2014 WO166 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427270 2014 WT167 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
427271 2014 WQ168 08/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
427272 2014 WA170 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427273 2014 WQ170 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427274 2014 WK180 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427275 2014 WG183 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427276 2014 WY183 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
427277 2014 WF186 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427278 2014 WV191 15/01/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
427279 2014 WZ196 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427280 2014 WN197 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427281 2014 WY197 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427282 2014 WZ202 02/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
427283 2014 WN208 01/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
427284 2014 WK212 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427285 2014 WM219 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
427286 2014 WW230 11/09/2010 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
427287 2014 WH231 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
427288 2014 WE235 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
427289 2014 WD238 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
427290 2014 WY238 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
427291 2014 WP241 09/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
427292 2014 WR241 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
427293 2014 WF250 08/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
427294 2014 WZ252 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
427295 2014 WJ253 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427296 2014 WL253 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
427297 2014 WQ253 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
427298 2014 WS253 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427299 2014 WZ258 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
427300 2014 WT259 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL