Danh sách tiểu hành tinh/427101–427200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427101 2014 UK62 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427102 2014 UF64 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427103 2014 UA67 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
427104 2014 UO67 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427105 2014 UT67 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
427106 2014 UW67 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427107 2014 UB80 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427108 2014 UC83 25/02/2012 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
427109 2014 UU84 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
427110 2014 UB86 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427111 2014 UU88 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
427112 2014 UV89 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427113 2014 UD92 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427114 2014 UE92 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427115 2014 UH94 19/08/2010 XuYi PMO NEO 660 m MPC · JPL
427116 2014 UO94 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
427117 2014 UX94 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427118 2014 UM95 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427119 2014 UO95 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427120 2014 UA96 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427121 2014 UD97 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427122 2014 UA98 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
427123 2014 UK99 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427124 2014 UN99 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427125 2014 UL100 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427126 2014 UR100 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
427127 2014 UY100 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427128 2014 UC101 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427129 2014 UK101 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
427130 2014 UY102 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
427131 2014 UN105 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
427132 2014 UA106 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
427133 2014 UW113 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427134 2014 UB114 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427135 2014 UV117 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
427136 2014 UC127 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427137 2014 UW132 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
427138 2014 UG135 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
427139 2014 UK135 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
427140 2014 UR135 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427141 2014 UW135 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427142 2014 UB139 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427143 2014 UL140 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
427144 2014 UD148 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427145 2014 UM148 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
427146 2014 UQ155 30/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
427147 2014 UL156 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427148 2014 UY157 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
427149 2014 UA171 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427150 2014 UC171 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427151 2014 UF175 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
427152 2014 UN175 08/08/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
427153 2014 UU175 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427154 2014 UJ178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427155 2014 UZ181 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427156 2014 UF183 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
427157 2014 UQ183 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427158 2014 UA185 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
427159 2014 UA186 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427160 2014 UP186 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427161 2014 UY186 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427162 2014 UC187 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
427163 2014 UQ189 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427164 2014 UT190 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
427165 2014 UX191 27/01/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
427166 2014 UH193 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
427167 2014 UC197 08/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
427168 2014 UH197 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
427169 2014 UU197 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427170 2014 UU199 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427171 2014 UX199 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
427172 2014 UY205 22/09/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
427173 2014 UZ208 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
427174 2014 UY214 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427175 2014 UH215 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427176 2014 UO215 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427177 2014 UX215 21/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
427178 2014 UJ216 01/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427179 2014 UD217 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
427180 2014 VK 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427181 2014 VE1 11/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
427182 2014 VF9 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
427183 2014 VX9 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427184 2014 VM10 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
427185 2014 VD11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427186 2014 VA12 16/08/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
427187 2014 VZ12 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
427188 2014 VB14 18/09/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
427189 2014 VD14 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
427190 2014 VH14 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427191 2014 VR16 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427192 2014 VG17 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
427193 2014 VN19 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
427194 2014 VW19 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427195 2014 VT20 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427196 2014 VS21 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427197 2014 VA22 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
427198 2014 VE22 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427199 2014 VX25 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427200 2014 VG28 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL