Danh sách tiểu hành tinh/427901–428000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427901 2005 UB103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427902 2005 UT126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
427903 2005 UD132 24/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
427904 2005 UC154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427905 2005 UM173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427906 2005 UU186 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427907 2005 UK229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427908 2005 US237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427909 2005 UF238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
427910 2005 UZ241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427911 2005 UK266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427912 2005 US280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427913 2005 UU288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427914 2005 UF314 03/09/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
427915 2005 UC331 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
427916 2005 UZ333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
427917 2005 UO365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
427918 2005 UF393 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
427919 2005 UF397 28/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427920 2005 UG398 30/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
427921 2005 UK406 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch SHU · 4,6 km MPC · JPL
427922 2005 UV500 27/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
427923 2005 UM508 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 810 m MPC · JPL
427924 2005 UY522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
427925 2005 UM523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 780 m MPC · JPL
427926 2005 UQ524 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427927 2005 UE530 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427928 2005 VQ1 04/11/2005 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
427929 2005 VQ3 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
427930 2005 VL26 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
427931 2005 VC28 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427932 2005 VS33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
427933 2005 VW40 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
427934 2005 VW65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
427935 2005 VR69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
427936 2005 VT91 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427937 2005 VG97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427938 2005 VE134 02/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
427939 2005 WG 19/11/2005 Wrightwood J. W. Young 2,0 km MPC · JPL
427940 2005 WE42 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
427941 2005 WF46 22/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
427942 2005 WB61 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427943 2005 WA88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
427944 2005 WZ109 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
427945 2005 WP140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
427946 2005 WS142 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
427947 2005 WQ145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427948 2005 WR156 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427949 2005 WZ169 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427950 2005 WH176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427951 2005 WJ183 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427952 2005 WY198 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427953 2005 XH43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427954 2005 XB45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
427955 2005 XO49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427956 2005 XS50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427957 2005 XV54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427958 2005 XD67 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427959 2005 XA71 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427960 2005 YA51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
427961 2005 YH54 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427962 2005 YD56 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427963 2005 YF65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427964 2005 YY66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427965 2005 YD71 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427966 2005 YX83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427967 2005 YZ85 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
427968 2005 YQ105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427969 2005 YU108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427970 2005 YC118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427971 2005 YG125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427972 2005 YY141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
427973 2005 YW142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427974 2005 YB167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427975 2005 YP171 10/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
427976 2005 YZ171 22/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
427977 2005 YL191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427978 2005 YO204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427979 2005 YV231 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
427980 2005 YQ239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427981 2005 YJ290 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
427982 2006 AY14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427983 2006 AJ21 05/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
427984 2006 AU26 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
427985 2006 AP38 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
427986 2006 AQ51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427987 2006 AG52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427988 2006 AJ52 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427989 2006 AC54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
427990 2006 AZ54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427991 2006 AL59 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427992 2006 AX74 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427993 2006 AR105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
427994 2006 BA7 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427995 2006 BZ14 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
427996 2006 BF24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
427997 2006 BD27 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427998 2006 BL32 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427999 2006 BB36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428000 2006 BC38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also