Danh sách tiểu hành tinh/427001–427100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427001 2014 QA387 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
427002 2014 QA409 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
427003 2014 QF409 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
427004 2014 QM432 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
427005 2014 QP438 04/12/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
427006 2014 RV6 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427007 2014 RP18 08/06/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
427008 2014 SJ165 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427009 2014 SZ206 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427010 2014 SH207 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
427011 2014 SN207 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427012 2014 SN208 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427013 2014 SR209 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
427014 2014 SG210 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427015 2014 SY212 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427016 2014 SO214 01/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
427017 2014 SB215 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427018 2014 SR215 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
427019 2014 SM216 09/12/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
427020 2014 ST218 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427021 2014 SA219 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427022 2014 SF219 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
427023 2014 SP219 10/09/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
427024 2014 SZ229 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427025 2014 SN258 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427026 2014 SJ265 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
427027 2014 SW285 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427028 2014 SZ306 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427029 2014 SS308 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
427030 2014 SL309 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427031 2014 SV309 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
427032 2014 SN312 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
427033 2014 SV323 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
427034 2014 SS325 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427035 2014 SC328 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
427036 2014 SM336 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427037 2014 TG5 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427038 2014 TH5 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
427039 2014 TH6 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
427040 2014 TZ29 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
427041 2014 TH30 10/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
427042 2014 TN31 09/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
427043 2014 TE37 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427044 2014 TK44 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7744| 1,4 km MPC · JPL
427045 2014 TX55 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427046 2014 TG56 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427047 2014 TP56 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
427048 2014 TC58 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
427049 2014 TB59 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
427050 2014 TV65 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427051 2014 TF67 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
427052 2014 TE69 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
427053 2014 TM69 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427054 2014 TT70 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
427055 2014 TQ72 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427056 2014 TW73 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
427057 2014 TN82 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,9 km MPC · JPL
427058 2014 TX83 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427059 2014 TD84 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427060 2014 TE84 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427061 2014 UD 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427062 2014 UD4 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427063 2014 UK7 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
427064 2014 UL9 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427065 2014 UF10 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
427066 2014 UW14 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427067 2014 UF15 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7744| 1,7 km MPC · JPL
427068 2014 UK15 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
427069 2014 UU18 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427070 2014 UM19 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427071 2014 UX20 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427072 2014 UF22 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
427073 2014 UM22 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427074 2014 UV22 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427075 2014 UR23 03/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
427076 2014 UJ24 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427077 2014 UQ24 08/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
427078 2014 UE25 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427079 2014 UO30 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427080 2014 UX32 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427081 2014 UO40 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427082 2014 UJ41 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427083 2014 UG42 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
427084 2014 UE43 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
427085 2014 UN43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427086 2014 UA44 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427087 2014 UJ44 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
427088 2014 UL45 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
427089 2014 UR45 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
427090 2014 US45 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
427091 2014 UL46 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427092 2014 UM46 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427093 2014 UN46 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
427094 2014 UY46 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427095 2014 UM53 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
427096 2014 UQ53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427097 2014 UU53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427098 2014 UW53 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
427099 2014 UD56 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
427100 2014 UF62 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL