Danh sách tiểu hành tinh/427601–427700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427601 2003 SC208 26/09/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 650 m MPC · JPL
427602 2003 SF219 23/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
427603 2003 SV219 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427604 2003 SB244 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427605 2003 SA257 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427606 2003 SR272 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427607 2003 SO280 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427608 2003 SC285 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
427609 2003 SX301 17/09/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
427610 2003 SQ353 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
427611 2003 SA401 26/09/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
427612 2003 SQ408 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
427613 2003 SR415 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
427614 2003 SR422 28/09/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 168 km MPC · JPL
427615 2003 SK429 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427616 2003 SP429 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427617 2003 SL433 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
427618 2003 TP20 14/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
427619 2003 TL47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427620 2003 UT6 18/10/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
427621 2003 UN12 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427622 2003 UT25 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
427623 2003 UZ45 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427624 2003 UN81 03/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
427625 2003 UA85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427626 2003 UB93 20/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
427627 2003 UZ101 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
427628 2003 UK110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427629 2003 UF141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
427630 2003 UD144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
427631 2003 UO147 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427632 2003 UO173 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427633 2003 UM184 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427634 2003 UV184 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427635 2003 UJ204 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
427636 2003 UF228 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
427637 2003 UL229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
427638 2003 UQ231 24/10/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
427639 2003 UU257 25/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427640 2003 UB348 19/10/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
427641 2003 UH354 19/10/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
427642 2003 UT379 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
427643 2003 VF1 05/11/2003 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
427644 2003 VD10 25/10/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
427645 2003 WA24 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427646 2003 WT62 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
427647 2003 WZ66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
427648 2003 WZ96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
427649 2003 XP21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427650 2003 YD1 17/12/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
427651 2003 YR8 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427652 2003 YF10 17/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427653 2003 YH28 17/12/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
427654 2003 YZ40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427655 2003 YA43 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427656 2003 YX73 04/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427657 2003 YR144 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
427658 2003 YC155 30/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
427659 2003 YY157 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427660 2003 YD166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427661 2004 BP8 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427662 2004 BN17 18/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
427663 2004 BC25 19/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
427664 2004 BU36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427665 2004 BV60 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427666 2004 BJ63 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
427667 2004 BF64 22/01/2004 Socorro LINEAR 500 m MPC · JPL
427668 2004 BA79 22/01/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
427669 2004 BE83 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427670 2004 BV130 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427671 2004 BR132 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
427672 2004 BV137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427673 2004 BG142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427674 2004 CU20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
427675 2004 CP28 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
427676 2004 CZ46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427677 2004 CY60 28/01/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
427678 2004 CT63 13/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
427679 2004 CV71 13/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
427680 2004 CD84 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427681 2004 CU108 15/02/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
427682 2004 CN122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427683 2004 CA128 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427684 2004 DH2 19/02/2004 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
427685 2004 DJ44 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
427686 2004 DB52 23/02/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427687 2004 DB55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427688 2004 ET 13/03/2004 Wrightwood J. W. Young 720 m MPC · JPL
427689 2004 EB19 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427690 2004 EB36 13/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
427691 2004 EW41 15/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
427692 2004 EW46 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427693 2004 EH76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
427694 2004 ED87 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
427695 Johnpazder 2004 FV16 16/03/2004 Mauna Kea D. D. Balam 3,1 km MPC · JPL
427696 2004 FJ17 26/03/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,4 km MPC · JPL
427697 2004 FL24 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
427698 2004 FH30 19/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
427699 2004 FR31 30/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
427700 2004 FJ32 30/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL