Danh sách tiểu hành tinh/426301–426400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426301 2012 TM136 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426302 2012 TG139 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426303 2012 TG145 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426304 2012 TP162 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426305 2012 TO163 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426306 2012 TB164 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426307 2012 TP165 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426308 2012 TE166 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426309 2012 TA176 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426310 2012 TX186 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426311 2012 TT201 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
426312 2012 TA215 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426313 2012 TD224 14/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
426314 2012 TD243 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426315 2012 TJ259 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426316 2012 TY264 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426317 2012 TJ271 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426318 2012 TC310 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426319 2012 TM315 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
426320 2012 UM2 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426321 2012 UF16 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426322 2012 UY34 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
426323 2012 UG94 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426324 2012 UR94 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
426325 2012 UE128 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426326 2012 US137 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
426327 2012 UD139 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
426328 2012 UP139 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
426329 2012 UJ156 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426330 2012 UG167 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426331 2012 UA172 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426332 2012 UK176 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426333 2012 VG39 13/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
426334 2012 VK45 02/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
426335 2012 VP57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426336 2012 VE78 07/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
426337 2012 VV100 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
426338 2012 WL1 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426339 2012 WL12 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426340 2013 EB19 14/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
426341 2013 FD16 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426342 2013 GG12 07/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
426343 2013 GT91 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426344 2013 GZ94 03/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
426345 2013 HA15 11/04/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
426346 2013 KM2 05/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426347 2013 KO2 17/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
426348 2013 KA4 26/08/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
426349 2013 KG15 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426350 2013 LR5 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426351 2013 LX19 12/09/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
426352 2013 LX23 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
426353 2013 LW31 16/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
426354 2013 LY32 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426355 2013 MA4 23/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
426356 2013 MD5 18/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
426357 2013 NW3 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
426358 2013 NW6 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
426359 2013 NS7 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
426360 2013 NS9 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426361 2013 NA11 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
426362 2013 ND11 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426363 2013 NM14 28/08/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
426364 2013 NK16 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
426365 2013 NV19 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426366 2013 NQ21 07/07/2013 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
426367 2013 NX22 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426368 2013 ND23 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426369 2013 OP4 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426370 2013 OE5 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426371 2013 ON8 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426372 2013 OP8 06/01/2010 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
426373 2013 OT9 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
426374 2013 PJ 23/02/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
426375 2013 PH1 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
426376 2013 PS2 15/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426377 2013 PU7 23/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
426378 2013 PJ9 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
426379 2013 PW15 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
426380 2013 PF16 18/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
426381 2013 PG16 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426382 2013 PM17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426383 2013 PC19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426384 2013 PH19 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
426385 2013 PF20 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426386 2013 PC21 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
426387 2013 PR21 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426388 2013 PG24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426389 2013 PK24 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426390 2013 PV25 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426391 2013 PL26 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426392 2013 PW26 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
426393 2013 PA31 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
426394 2013 PJ32 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426395 2013 PN32 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426396 2013 PW32 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426397 2013 PR34 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
426398 2013 PH40 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426399 2013 PL41 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426400 2013 PE49 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL