Danh sách tiểu hành tinh/426101–426200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426101 2012 FL12 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
426102 2012 FV21 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
426103 2012 FC23 28/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
426104 2012 FW28 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426105 2012 FC34 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426106 2012 FD34 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426107 2012 FT43 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426108 2012 FH49 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
426109 2012 FL50 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
426110 2012 FU54 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426111 2012 FK55 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
426112 2012 FN58 21/03/2012 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
426113 2012 FF61 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426114 2012 FH61 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
426115 2012 FZ61 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426116 2012 FN67 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426117 2012 FJ68 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426118 2012 FQ68 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426119 2012 FW70 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426120 2012 GN3 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426121 2012 GN7 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426122 2012 GH10 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426123 2012 GC11 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
426124 2012 GV14 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426125 2012 GQ19 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426126 2012 GJ20 27/03/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
426127 2012 GF23 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426128 2012 GZ23 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426129 2012 GR31 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426130 2012 GW32 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426131 2012 GZ39 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426132 2012 GN40 16/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
426133 2012 HP17 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426134 2012 HL21 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426135 2012 HX22 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426136 2012 HD23 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426137 2012 HU25 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426138 2012 HJ26 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
426139 2012 HU28 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426140 2012 HJ29 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426141 2012 HG30 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426142 2012 HH30 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426143 2012 HC32 19/04/2012 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
426144 2012 HK33 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
426145 2012 HD37 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426146 2012 HZ38 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426147 2012 HA39 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426148 2012 HT39 16/04/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
426149 2012 HQ40 16/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426150 2012 HG45 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426151 2012 HM46 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426152 2012 HA52 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426153 2012 HU53 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426154 2012 HA54 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426155 2012 HT56 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
426156 2012 HC58 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426157 2012 HO59 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
426158 2012 HQ59 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
426159 2012 HX64 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426160 2012 HK71 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426161 2012 HZ72 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426162 2012 HK73 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
426163 2012 HT74 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426164 2012 HN77 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426165 2012 HR77 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
426166 2012 HW77 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426167 2012 JN 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
426168 2012 JT1 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426169 2012 JK2 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426170 2012 JY2 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
426171 2012 JK3 04/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
426172 2012 JJ4 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426173 2012 JV7 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426174 2012 JG9 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426175 2012 JQ10 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426176 2012 JZ12 23/02/2011 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
426177 2012 JB13 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426178 2012 JT15 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
426179 2012 JK18 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
426180 2012 JX18 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426181 2012 JE21 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426182 2012 JQ23 18/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
426183 2012 JO25 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426184 2012 JP27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
426185 2012 JF34 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426186 2012 JS38 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426187 2012 JV41 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426188 2012 JJ42 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426189 2012 JP42 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426190 2012 JB46 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426191 2012 JQ48 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426192 2012 JR50 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426193 2012 JE58 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426194 2012 JP63 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426195 2012 JY66 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426196 2012 KQ 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
426197 2012 KV1 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426198 2012 KK2 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
426199 2012 KS2 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426200 2012 KU2 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL