Danh sách tiểu hành tinh/42701–42800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42701 1998 MD13 19/06/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42702 1998 ME19 19/06/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42703 1998 MM29 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42704 1998 MB32 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42705 1998 OW8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
42706 1998 QY 19/08/1998 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
42707 1998 QM2 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,3 km MPC · JPL
42708 1998 QD11 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42709 1998 QM17 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42710 1998 QD20 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42711 1998 QY25 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,0 km MPC · JPL
42712 1998 QX28 23/08/1998 Xinglong SCAP 6,6 km MPC · JPL
42713 1998 QS33 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42714 1998 QW38 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42715 1998 QE44 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42716 1998 QQ44 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42717 1998 QM47 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
42718 1998 QU52 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
42719 1998 QL66 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42720 1998 QH69 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42721 1998 QM70 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42722 1998 QX70 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
42723 1998 QL73 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42724 1998 QJ76 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42725 1998 QK80 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42726 1998 QW84 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42727 1998 QX85 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42728 1998 QX86 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42729 1998 QE90 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42730 1998 QE106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
42731 1998 QJ106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
42732 1998 RD1 12/09/1998 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
42733 1998 RH2 15/09/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
42734 1998 RH19 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42735 1998 RZ19 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
42736 1998 RJ25 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42737 1998 RJ45 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
42738 1998 RK46 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
42739 1998 RJ57 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42740 1998 RY62 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42741 1998 RW65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42742 1998 RT66 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42743 1998 RP73 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42744 1998 RH74 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
42745 1998 RK77 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
42746 1998 SV8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
42747 Fuser 1998 SU10 21/09/1998 Pianoro V. Goretti 9,9 km MPC · JPL
42748 Andrisani 1998 SV10 21/09/1998 Pianoro V. Goretti 6,1 km MPC · JPL
42749 1998 SL25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
42750 1998 SO53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
42751 1998 SP55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
42752 1998 SV55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
42753 1998 SS59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
42754 1998 SN60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
42755 1998 ST61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
42756 1998 SA63 25/09/1998 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
42757 1998 SY67 19/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42758 1998 SD72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
42759 1998 SR73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
42760 1998 SY78 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42761 1998 SK104 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42762 1998 SB116 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42763 1998 SV119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42764 1998 SJ122 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
42765 1998 SR137 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
42766 1998 SN143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
42767 1998 SJ150 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42768 1998 SA168 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
42769 1998 TA1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
42770 1998 TH5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,8 km MPC · JPL
42771 1998 TB32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
42772 Kokotanekova 1998 TJ34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
42773 1998 UN15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
42774 1998 UZ20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
42775 Bianchini 1998 UO23 26/10/1998 Cima Ekar U. Munari, F. Castellani 12 km MPC · JPL
42776 Casablanca 1998 UV26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
42777 1998 UY30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
42778 1998 UC33 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42779 1998 VD13 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
42780 1998 VW17 10/11/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42781 1998 VL28 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
42782 1998 VC48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
42783 1998 VV53 14/11/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
42784 1998 WD1 16/11/1998 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
42785 1998 WJ1 18/11/1998 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
42786 1998 WU4 18/11/1998 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
42787 1998 WC16 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
42788 1998 XF13 15/12/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
42789 1998 XP74 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42790 1998 XS93 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42791 1999 AD6 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
42792 1999 AM13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
42793 1999 BN5 19/01/1999 Grasslands J. McGaha 5,5 km MPC · JPL
42794 1999 BL18 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42795 1999 CO12 14/02/1999 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
42796 1999 CP53 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42797 1999 CL76 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
42798 1999 DH2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
42799 1999 DV5 17/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42800 1999 FB28 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL