Danh sách tiểu hành tinh/426001–426100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426001 2011 JB12 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426002 2011 JE13 16/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
426003 2011 JT20 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426004 2011 JB31 04/04/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
426005 2011 JE31 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426006 2011 KS2 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426007 2011 KZ6 15/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
426008 2011 KJ7 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426009 2011 KV14 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426010 2011 KN22 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426011 2011 KF23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426012 2011 KN25 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426013 2011 KQ28 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426014 2011 KN31 15/07/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
426015 2011 KZ31 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426016 2011 KL35 19/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
426017 2011 KO42 30/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
426018 2011 KT42 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426019 2011 KC45 26/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
426020 2011 LO 02/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
426021 2011 LO7 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426022 2011 LP9 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426023 2011 LK14 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426024 2011 LC23 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426025 2011 LL23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426026 2011 MH2 01/02/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
426027 2011 MJ5 15/03/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
426028 2011 OV3 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
426029 2011 PA2 23/02/2010 WISE WISE 6,2 km MPC · JPL
426030 2011 QM1 27/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
426031 2011 QL12 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
426032 2011 QT50 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426033 2011 QF75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426034 2011 QO75 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426035 2011 SS28 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
426036 2011 SN47 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426037 2011 SO103 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
426038 2011 SP120 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
426039 2011 SX174 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
426040 2011 SQ189 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
426041 2011 UH 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426042 2011 UN21 13/03/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
426043 2011 UD104 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
426044 2011 UM137 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426045 2011 UD261 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
426046 2011 UM375 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426047 2011 WV100 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426048 2011 YK 16/05/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
426049 2011 YG24 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
426050 2012 AA14 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426051 2012 AQ22 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426052 2012 BB10 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
426053 2012 BA15 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426054 2012 BW22 16/03/2004 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
426055 2012 BA53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426056 2012 BM53 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
426057 2012 BH62 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
426058 2012 BV78 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
426059 2012 BS81 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426060 2012 BT88 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426061 2012 BY90 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426062 2012 BC92 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
426063 2012 BC98 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426064 2012 BL112 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426065 2012 BM125 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
426066 2012 BR125 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426067 2012 BL131 28/03/2009 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
426068 2012 CC12 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426069 2012 CC18 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426070 2012 CJ25 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
426071 2012 CD29 13/02/2012 La Sagra Mallorca Obs. 370 m MPC · JPL
426072 2012 CJ32 02/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426073 2012 CL45 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426074 2012 CX50 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426075 2012 DG3 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
426076 2012 DF8 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426077 2012 DY16 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426078 2012 DB23 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
426079 2012 DR23 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
426080 2012 DR25 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
426081 2012 DA28 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426082 2012 DG31 24/02/2012 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
426083 2012 DE39 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426084 2012 DO39 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
426085 2012 DR39 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426086 2012 DM43 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426087 2012 DY44 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426088 2012 DF51 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426089 2012 DQ52 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426090 2012 DM66 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426091 2012 DN67 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426092 2012 DD80 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
426093 2012 DQ83 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426094 2012 DB88 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426095 2012 DE98 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426096 2012 EZ3 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426097 2012 EU4 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426098 2012 EE15 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426099 2012 EL17 03/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
426100 2012 FM11 18/02/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL