Danh sách tiểu hành tinh/426401–426500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426401 2013 PX49 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426402 2013 PC51 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426403 2013 PR54 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426404 2013 PF62 22/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
426405 2013 PA64 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426406 2013 PB66 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426407 2013 PL69 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426408 2013 PO69 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426409 2013 PH71 24/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426410 2013 PS71 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
426411 2013 PC72 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426412 2013 PP72 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
426413 2013 QL2 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
426414 2013 QS3 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
426415 2013 QX3 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426416 2013 QY3 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426417 2013 QB9 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426418 2013 QG9 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426419 2013 QY13 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426420 2013 QO14 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426421 2013 QP14 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426422 2013 QW14 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
426423 2013 QU15 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
426424 2013 QG16 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426425 2013 QR16 07/06/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
426426 2013 QC19 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426427 2013 QV23 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426428 2013 QV26 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426429 2013 QT29 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426430 2013 QA30 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
426431 2013 QD32 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426432 2013 QP32 18/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
426433 2013 QS34 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
426434 2013 QH35 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426435 2013 QV35 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426436 2013 QN36 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426437 2013 QK39 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426438 2013 QM39 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426439 2013 QV39 29/09/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
426440 2013 QF40 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426441 2013 QN43 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426442 2013 QG46 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426443 2013 QK46 09/04/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
426444 2013 QT48 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426445 2013 QV54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426446 2013 QR56 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426447 2013 QF57 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426448 2013 QK57 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
426449 2013 QE59 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426450 2013 QX59 01/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426451 2013 QR61 27/08/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
426452 2013 QS63 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
426453 2013 QW64 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426454 2013 QZ64 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426455 2013 QH66 22/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
426456 2013 QE68 14/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
426457 2013 QR70 17/10/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
426458 2013 QE72 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
426459 2013 QM72 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426460 2013 QC73 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426461 2013 QS73 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426462 2013 QU73 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426463 2013 QG75 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426464 2013 QW77 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426465 2013 QO82 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426466 2013 QW82 05/08/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
426467 2013 QJ83 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
426468 2013 QO83 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426469 2013 QO84 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426470 2013 QP84 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
426471 2013 QA93 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426472 2013 QB93 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426473 2013 QS93 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
426474 2013 RK 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426475 2013 RW 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426476 2013 RV2 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426477 2013 RH5 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426478 2013 RW6 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426479 2013 RE7 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426480 2013 RG16 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426481 2013 RY16 30/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
426482 2013 RH17 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426483 2013 RK17 27/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
426484 2013 RW17 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426485 2013 RU18 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
426486 2013 RB20 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426487 2013 RA22 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426488 2013 RB23 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426489 2013 RW23 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426490 2013 RB24 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426491 2013 RH25 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426492 2013 RM25 19/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426493 2013 RG29 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426494 2013 RN31 08/11/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
426495 2013 RY31 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426496 2013 RS32 30/07/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
426497 2013 RJ33 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426498 2013 RK33 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
426499 2013 RB34 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426500 2013 RE35 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL