Danh sách tiểu hành tinh/425101–425200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425101 2009 SN108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425102 2009 SN111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425103 2009 SS113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425104 2009 ST115 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425105 2009 SF117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
425106 2009 SA119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425107 2009 SF119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
425108 2009 SM121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425109 2009 ST133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425110 2009 SW141 14/09/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
425111 2009 SB144 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
425112 2009 SY146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425113 2009 SM151 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425114 2009 SZ159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425115 2009 SQ160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425116 2009 SO170 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425117 2009 SK172 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425118 2009 SM175 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
425119 2009 SE183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425120 2009 SG186 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
425121 2009 SX187 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425122 2009 SD189 22/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
425123 2009 SA195 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425124 2009 SF199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425125 2009 SV209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425126 2009 SZ209 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425127 2009 SY212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425128 2009 SJ216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425129 2009 SK216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425130 2009 SY218 17/08/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
425131 2009 SO224 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425132 2009 SK229 18/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
425133 2009 SY234 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425134 2009 SC238 16/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
425135 2009 SP239 17/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
425136 2009 SU239 17/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
425137 2009 SJ249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425138 2009 SG250 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425139 2009 SO257 21/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
425140 2009 SZ262 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425141 2009 SK266 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425142 2009 SR266 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425143 2009 SO279 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425144 2009 SF282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425145 2009 SC285 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425146 2009 SS286 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425147 2009 SU295 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425148 2009 SE297 28/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
425149 2009 SC327 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425150 2009 SO327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425151 2009 SS328 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425152 2009 SS334 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425153 2009 SR337 28/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
425154 2009 SX339 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
425155 2009 SS347 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425156 2009 SA352 20/08/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
425157 2009 SP354 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425158 2009 SC357 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425159 2009 SQ358 18/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
425160 2009 SU358 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425161 2009 SA360 26/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
425162 2009 SE360 27/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
425163 2009 SL363 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425164 2009 TU7 27/07/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
425165 2009 TK9 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
425166 2009 TD13 15/10/2009 Jarnac Jarnac Obs. 2,9 km MPC · JPL
425167 2009 TO13 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
425168 2009 TD18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425169 2009 TV18 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425170 2009 TB33 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425171 2009 TR47 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425172 2009 UQ3 19/10/2009 Mayhill A. Lowe 2,6 km MPC · JPL
425173 2009 UQ10 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425174 2009 UN19 24/10/2009 Magdalena Ridge W. H. Ryan 2,8 km MPC · JPL
425175 2009 UD20 23/10/2009 BlackBird K. Levin 1,5 km MPC · JPL
425176 2009 UQ21 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425177 2009 UA32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425178 2009 US32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425179 2009 UE35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425180 2009 UL35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425181 2009 UJ38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425182 2009 UN38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
425183 2009 UY43 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
425184 2009 UJ62 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425185 2009 UH69 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425186 2009 UK70 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425187 2009 UB74 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
425188 2009 UE79 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425189 2009 UR96 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
425190 2009 UW96 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425191 2009 UT107 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425192 2009 UJ111 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425193 2009 US111 24/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
425194 2009 UD135 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425195 2009 UX136 25/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
425196 2009 UC151 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425197 2009 UO151 28/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
425198 2009 UM152 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425199 2009 UY153 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425200 2009 VS3 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL