Danh sách tiểu hành tinh/425001–425100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425001 2009 CN64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425002 2009 D4 20/02/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
425003 2009 DK6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425004 2009 DN39 18/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 4,7 km MPC · JPL
425005 2009 DU46 28/02/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
425006 2009 DF64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425007 2009 DQ66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
425008 2009 DE76 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
425009 2009 DZ88 22/02/2009 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
425010 2009 DU106 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425011 2009 DC112 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,5 km MPC · JPL
425012 2009 DN124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425013 2009 DV124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425014 2009 DW125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
425015 2009 DJ126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425016 2009 EL6 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425017 2009 EW16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
425018 2009 EE19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425019 2009 EK29 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
425020 2009 ES30 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425021 2009 FH3 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425022 2009 FN7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425023 2009 FL22 19/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 820 m MPC · JPL
425024 2009 FK66 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425025 2009 FR67 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
425026 2009 FB70 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
425027 2009 FN71 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
425028 2009 FZ72 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
425029 2009 FL74 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
425030 2009 FC77 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
425031 2009 HF18 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
425032 2009 HQ24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425033 2009 HL29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425034 2009 HJ78 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
425035 2009 HK98 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
425036 2009 HF103 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425037 2009 HT104 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425038 2009 KN16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425039 2009 KX37 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
425040 2009 MS2 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425041 2009 OF9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
425042 2009 PR 13/08/2009 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
425043 2009 PE3 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
425044 2009 PV7 15/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
425045 2009 PQ12 15/08/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
425046 2009 QY2 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
425047 2009 QE8 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch AMO 890 m MPC · JPL
425048 2009 QW10 22/08/2009 Dauban F. Kugel 710 m MPC · JPL
425049 2009 QS21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
425050 2009 QR23 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425051 2009 QR29 23/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
425052 2009 QP32 23/08/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
425053 2009 QM33 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
425054 2009 QQ34 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425055 2009 QA40 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425056 2009 QM50 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
425057 2009 QK54 26/08/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
425058 2009 QB59 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425059 2009 QC62 28/08/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
425060 2009 RN3 16/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
425061 2009 RF8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425062 2009 RZ8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425063 2009 RQ10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
425064 2009 RD15 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425065 2009 RV15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425066 2009 RB19 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
425067 2009 RP20 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425068 2009 RN37 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425069 2009 RJ41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425070 2009 RL43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425071 2009 RB46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425072 2009 RQ55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425073 2009 RV59 10/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
425074 2009 RF61 15/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
425075 2009 RN65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425076 2009 RC69 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425077 2009 RG69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425078 2009 RE70 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425079 2009 RX70 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425080 2009 RB71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425081 2009 RO72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425082 2009 RH74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425083 2009 RJ75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425084 2009 SB2 18/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
425085 2009 SS15 19/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
425086 2009 SG19 22/09/2009 Altschwendt W. Ries 970 m MPC · JPL
425087 2009 SJ23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425088 2009 SP25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425089 2009 SL31 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425090 2009 SX36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425091 2009 SW37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425092 2009 SE44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425093 2009 SW58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425094 2009 SU59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425095 2009 SD66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425096 2009 SZ68 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425097 2009 SN76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425098 2009 SY89 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425099 2009 SF98 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
425100 2009 SP102 22/09/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL