Danh sách tiểu hành tinh/425901–426000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425901 2011 FB88 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425902 2011 FO88 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425903 2011 FE101 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425904 2011 FL104 14/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
425905 2011 FB115 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
425906 2011 FY120 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425907 2011 FB125 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425908 2011 FM126 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425909 2011 FG127 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425910 2011 FE132 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425911 2011 FG132 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
425912 2011 FS134 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425913 2011 FE141 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425914 2011 FJ141 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425915 2011 FL143 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425916 2011 FD148 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
425917 2011 FN152 10/02/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
425918 2011 FA154 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425919 2011 FV157 16/11/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
425920 2011 GU12 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425921 2011 GZ13 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425922 2011 GC17 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425923 2011 GP17 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425924 2011 GU24 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
425925 2011 GD27 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425926 2011 GW38 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425927 2011 GG39 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425928 2011 GY39 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425929 2011 GS46 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
425930 2011 GZ46 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425931 2011 GD56 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425932 2011 GL58 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425933 2011 GO60 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425934 2011 GD61 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425935 2011 GL61 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425936 2011 GH64 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425937 2011 GP64 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425938 2011 GC65 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425939 2011 GU67 25/03/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
425940 2011 GQ70 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425941 2011 GS70 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
425942 2011 GT71 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425943 2011 GY71 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
425944 2011 GT75 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425945 2011 GX75 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425946 2011 GB76 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
425947 2011 GH77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425948 2011 GZ78 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425949 2011 GL84 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425950 2011 GS84 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425951 2011 GN87 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425952 2011 HL3 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425953 2011 HR3 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425954 2011 HY3 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425955 2011 HE7 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
425956 2011 HL10 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425957 2011 HL11 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425958 2011 HC14 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425959 2011 HC16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425960 2011 HH18 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
425961 2011 HL19 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425962 2011 HY20 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425963 2011 HL22 14/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
425964 2011 HO23 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425965 2011 HT31 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425966 2011 HK33 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425967 2011 HY43 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425968 2011 HA45 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
425969 2011 HG50 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
425970 2011 HH50 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425971 2011 HC52 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425972 2011 HD57 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425973 2011 HL60 19/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
425974 2011 HX60 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425975 2011 HS63 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425976 2011 HY63 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
425977 2011 HV67 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425978 2011 HL72 03/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
425979 2011 HH73 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
425980 2011 HP73 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425981 2011 HG74 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425982 2011 HL75 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
425983 2011 HA77 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
425984 2011 HF77 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425985 2011 HO77 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
425986 2011 HR81 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425987 2011 HD82 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425988 2011 HK82 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425989 2011 HX82 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
425990 2011 HV84 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
425991 2011 HX84 27/03/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
425992 2011 HR89 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425993 2011 HS90 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425994 2011 HE92 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
425995 2011 HX97 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425996 2011 HS100 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425997 2011 HS102 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425998 2011 JE4 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425999 2011 JF6 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426000 2011 JX7 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also