Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/424901–425000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424901 2008 WB51 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424902 2008 WF55 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424903 2008 WD59 22/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,3 km MPC · JPL
424904 2008 WG62 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
424905 2008 WX62 21/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
424906 2008 WE66 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424907 2008 WX67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424908 2008 WZ72 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424909 2008 WL77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424910 2008 WK82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424911 2008 WF84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424912 2008 WO86 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424913 2008 WP86 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424914 2008 WC94 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424915 2008 WB96 25/11/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,8 km MPC · JPL
424916 2008 WZ100 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
424917 2008 WT129 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424918 2008 WA130 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424919 2008 WH138 30/11/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
424920 2008 XP21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
424921 2008 XS22 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424922 2008 XR23 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
424923 2008 XR44 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
424924 2008 XK51 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424925 2008 YP4 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424926 2008 YM5 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424927 2008 YJ6 22/12/2008 Dauban F. Kugel 3,5 km MPC · JPL
424928 2008 YG12 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424929 2008 YV13 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424930 2008 YA20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424931 2008 YQ22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
424932 2008 YP38 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424933 2008 YZ50 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
424934 2008 YP59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424935 2008 YU63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
424936 2008 YH65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
424937 2008 YM77 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424938 2008 YN80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424939 2008 YL85 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424940 2008 YD91 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424941 2008 YV102 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424942 2008 YC105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
424943 2008 YH106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 11097| 2,7 km MPC · JPL
424944 2008 YN106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
424945 2008 YT108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424946 2008 YJ118 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424947 2008 YQ118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424948 2008 YM124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
424949 2008 YW125 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424950 2008 YA129 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424951 2008 YU136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424952 2008 YY149 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424953 2008 YG150 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424954 2008 YK150 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
424955 2008 YR158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
424956 2008 YK160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424957 2008 YE162 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424958 2008 YL163 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424959 2008 YG165 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424960 2008 YE169 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424961 2008 YB170 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424962 2008 YO170 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
424963 2009 AW3 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424964 2009 AG5 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424965 2009 AM15 06/01/2009 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
424966 2009 AH39 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
424967 2009 AA40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
424968 2009 BN1 17/01/2009 Sierra Stars F. Tozzi 5,5 km MPC · JPL
424969 2009 BT5 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 270 m MPC · JPL
424970 2009 BQ8 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
424971 2009 BY15 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424972 2009 BV20 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424973 2009 BD45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424974 2009 BA49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424975 2009 BQ55 16/01/2009 Lulin LUSS 2,8 km MPC · JPL
424976 2009 BD73 21/12/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
424977 2009 BP100 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424978 2009 BG106 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424979 2009 BR114 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424980 2009 BY121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
424981 2009 BM133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424982 2009 BA153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424983 2009 BR159 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424984 2009 BE161 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424985 2009 BR182 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424986 2009 BX187 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424987 2009 BB188 22/01/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
424988 2009 BS189 20/01/2009 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
424989 2009 CF7 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424990 2009 CU17 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424991 2009 CB19 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424992 2009 CB21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424993 2009 CH30 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424994 2009 CM36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424995 2009 CY37 14/02/2009 Dauban F. Kugel 3,6 km MPC · JPL
424996 2009 CZ40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424997 2009 CH45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424998 2009 CU48 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
424999 2009 CB58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425000 2009 CG61 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also