Danh sách tiểu hành tinh/425201–425300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425201 2009 VA4 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425202 2009 VE8 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
425203 2009 VW14 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425204 2009 VJ18 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425205 2009 VA19 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425206 2009 VR23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425207 2009 VD31 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425208 2009 VM32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
425209 2009 VL39 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425210 2009 VG43 24/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
425211 2009 VA45 11/11/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
425212 2009 VW48 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425213 2009 VH52 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
425214 2009 VA55 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425215 2009 VQ55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425216 2009 VW61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425217 2009 VL63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425218 2009 VQ63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425219 2009 VA66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425220 2009 VS66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425221 2009 VT66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425222 2009 VS67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425223 2009 VH68 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425224 2009 VP69 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425225 2009 VF80 16/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
425226 2009 VG87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
425227 2009 VT89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425228 2009 VT90 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
425229 2009 VS95 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425230 2009 VT95 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425231 2009 VQ97 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425232 2009 VP113 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
425233 2009 VR115 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425234 2009 VL116 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425235 2009 WZ5 18/11/2009 Plana F. Fratev 1,6 km MPC · JPL
425236 2009 WE7 08/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
425237 2009 WL10 19/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
425238 2009 WQ12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425239 2009 WS17 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425240 2009 WB19 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425241 2009 WL30 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425242 2009 WP32 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425243 2009 WT42 03/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
425244 2009 WA44 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425245 2009 WJ45 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425246 2009 WC48 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425247 2009 WP50 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
425248 2009 WG51 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425249 2009 WK52 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425250 2009 WG54 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 200 m MPC · JPL
425251 2009 WK62 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425252 2009 WE65 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
425253 2009 WS70 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425254 2009 WY72 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
425255 2009 WU77 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
425256 2009 WX78 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425257 2009 WH79 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425258 2009 WS84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425259 2009 WY85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425260 2009 WD86 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425261 2009 WW86 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425262 2009 WC87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425263 2009 WS88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425264 2009 WS95 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425265 2009 WU105 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425266 2009 WB113 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425267 2009 WM113 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425268 2009 WS117 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425269 2009 WH127 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425270 2009 WX127 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425271 2009 WE128 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425272 2009 WQ128 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425273 2009 WH129 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425274 2009 WC141 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425275 2009 WY145 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425276 2009 WG168 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425277 2009 WT170 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425278 2009 WD177 23/11/2009 Sandlot G. Hug 1,5 km MPC · JPL
425279 2009 WB180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425280 2009 WQ180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425281 2009 WB181 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425282 2009 WH184 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425283 2009 WD186 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425284 2009 WR190 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425285 2009 WQ191 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425286 2009 WA202 09/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
425287 2009 WR205 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425288 2009 WK208 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425289 2009 WS209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425290 2009 WD211 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425291 2009 WK213 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
425292 2009 WP213 16/10/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
425293 2009 WU224 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
425294 2009 WH250 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425295 2009 WN251 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425296 2009 WR262 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425297 2009 XR3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
425298 2009 XF19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425299 2009 XA21 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425300 2009 XV21 15/12/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,7 km MPC · JPL