Danh sách tiểu hành tinh/424201–424300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424201 2007 OH7 18/07/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
424202 2007 PU9 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
424203 2007 PA25 06/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
424204 2007 PP27 14/08/2007 Altschwendt W. Ries 4,6 km MPC · JPL
424205 2007 PJ32 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
424206 2007 PB33 09/08/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
424207 2007 PL42 09/08/2007 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
424208 2007 QY 17/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
424209 2007 QL10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424210 2007 QK16 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
424211 2007 QY17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424212 2007 RN4 03/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
424213 2007 RM10 03/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
424214 2007 RF36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
424215 2007 RH39 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
424216 2007 RQ50 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424217 2007 RO70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424218 2007 RP80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424219 2007 RG92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424220 2007 RR93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424221 2007 RN103 11/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424222 2007 RS105 11/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
424223 2007 RM111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424224 2007 RT128 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424225 2007 RY140 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
424226 2007 RR141 13/09/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
424227 2007 RK143 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
424228 2007 RU146 11/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
424229 2007 RH150 14/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
424230 2007 RL158 12/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
424231 2007 RQ164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424232 2007 RX169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424233 2007 RA170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424234 2007 RG170 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424235 2007 RR181 11/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
424236 2007 RQ194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
424237 2007 RV198 13/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
424238 2007 RZ198 13/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
424239 2007 RB201 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424240 2007 RV205 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424241 2007 RN206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424242 2007 RW214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424243 2007 RP217 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424244 2007 RJ233 12/09/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
424245 2007 RA253 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424246 2007 RD255 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424247 2007 RC257 14/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424248 2007 RK268 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424249 2007 RN275 06/09/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
424250 2007 RW283 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
424251 2007 RK286 03/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
424252 2007 RP287 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424253 2007 RG299 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
424254 2007 RL299 12/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
424255 2007 RV302 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424256 2007 RM316 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424257 2007 RH320 13/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
424258 2007 RD322 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424259 2007 SY1 19/09/2007 Altschwendt W. Ries 4,5 km MPC · JPL
424260 2007 SQ8 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424261 2007 SK9 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424262 2007 ST12 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424263 2007 SY12 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424264 2007 SD14 20/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
424265 2007 SW15 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424266 2007 TW3 05/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,8 km MPC · JPL
424267 2007 TG4 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424268 2007 TV15 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424269 2007 TO24 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
424270 2007 TH27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
424271 2007 TE36 03/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
424272 2007 TB55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
424273 2007 TN59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424274 2007 TU74 15/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 620 m MPC · JPL
424275 2007 TG84 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424276 2007 TT90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
424277 2007 TF101 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424278 2007 TQ101 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424279 2007 TF102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424280 2007 TG116 08/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 780 m MPC · JPL
424281 2007 TH120 09/10/2007 Lulin Observatory LUSS 680 m MPC · JPL
424282 2007 TG124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424283 2007 TA131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424284 2007 TO131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424285 2007 TQ132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424286 2007 TP135 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424287 2007 TU142 14/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 900 m MPC · JPL
424288 2007 TH144 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424289 2007 TT159 10/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
424290 2007 TC161 11/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,7 km MPC · JPL
424291 2007 TJ167 12/10/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
424292 2007 TW170 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 5,7 km MPC · JPL
424293 2007 TW213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424294 2007 TG220 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424295 2007 TC243 08/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
424296 2007 TY254 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424297 2007 TH256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424298 2007 TV263 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
424299 2007 TG264 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424300 2007 TW266 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL