Danh sách tiểu hành tinh/424101–424200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424101 2007 ER23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
424102 2007 EB27 11/03/2007 Altschwendt W. Ries 8,8 km MPC · JPL
424103 2007 EO27 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424104 2007 ES43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424105 2007 EQ46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
424106 2007 EU60 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424107 2007 EH66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424108 2007 EB72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424109 2007 EM83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424110 2007 EF91 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
424111 2007 EZ92 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
424112 2007 EP94 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
424113 2007 ER97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424114 2007 EU102 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424115 2007 EP107 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
424116 2007 EU111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424117 2007 EG113 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424118 2007 EL117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424119 2007 EJ119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424120 2007 ET119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
424121 2007 EB138 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424122 2007 EP144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424123 2007 EL147 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424124 2007 ER150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424125 2007 ES172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424126 2007 EY175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424127 2007 EL178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424128 2007 EY187 15/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
424129 2007 EY205 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424130 2007 EG221 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424131 2007 FZ 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
424132 2007 FZ5 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424133 2007 FA13 19/03/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
424134 2007 FK22 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424135 2007 FV23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
424136 2007 FS27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424137 2007 FU36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
424138 2007 FN38 26/03/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
424139 2007 FC41 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
424140 2007 FL46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
424141 2007 GN 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424142 2007 GQ1 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424143 2007 GV2 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424144 2007 GM6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
424145 2007 GY14 11/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
424146 2007 GC16 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
424147 2007 GU16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424148 2007 GY22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424149 2007 GR23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424150 2007 GH28 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424151 2007 GF35 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424152 2007 GH41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424153 2007 GY41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424154 2007 GW42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424155 2007 GT45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
424156 2007 GP57 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424157 2007 GY67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424158 2007 GX74 14/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
424159 2007 HO5 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424160 2007 HP5 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424161 2007 HG6 16/04/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
424162 2007 HL14 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424163 2007 HX21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424164 2007 HG23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424165 2007 HX36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424166 2007 HB40 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424167 2007 HR43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424168 2007 HY43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
424169 2007 HO44 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424170 2007 HJ45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424171 2007 HC55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424172 2007 HQ57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424173 2007 HY57 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424174 2007 HX58 23/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
424175 2007 HD74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424176 2007 HA77 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424177 2007 HZ85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424178 2007 HZ94 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424179 2007 HX97 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424180 2007 JL 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424181 2007 JP 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424182 2007 JD3 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424183 2007 JD8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424184 2007 JX8 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424185 2007 JB11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424186 2007 JU19 16/04/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
424187 2007 JT21 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424188 2007 JN22 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424189 2007 JD24 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424190 2007 JF28 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424191 2007 JF40 15/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
424192 2007 JB43 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424193 2007 JR45 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424194 2007 LJ2 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424195 2007 LN12 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424196 2007 LX15 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424197 2007 LG32 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424198 2007 LX37 10/06/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
424199 2007 MY6 16/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
424200 Tonicelia 2007 NV1 12/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL